11 juni 2021

Frans van der Knaap: "Proces Omnium nog niet voltooid."

Donderdag 10 juni - STADSKANTOOR GOES - Fractievoorzitter Frans van der Knaap heeft gesproken over het Omnium. De gemeente stelt voor ten aanzien van het Omnium het vastgoed en de exploitatie van het Omnium te splitsen. Dat betekent dat de gemeente voortaan voor het vastgoed zorgt en dat de exploitatiemaatschappij Omnium het gebouw huurt en daar zorgt draagt voor een mooi aanbod van tal van activiteiten voor de Goese samenleving. Dit voorstel is de uitkomst van een lang, intensief en zorgvuldig proces waarbij de raad, het college, de directie van Omnium en het ambtelijk apparaat hebben samengewerkt om tot een duurzame oplossing te komen. Het voorliggende plan is geheel conform de wensen van het CDA en de meerderheid van de gemeenteraad.

Hiermee is naar de mening van het CDA het proces om tot een duurzame oplossing voor het Omnium te komen nog niet voltooid. We hebben ook nog een belangrijk vraagstuk op te lossen met betrekking tot de governance. De governance is het geheel aan regels en afspraken welke volgens het bestuur en toezicht in organisaties worden geregeld. Uit het hele proces dat we de afgelopen twee jaar hebben gevolgd, blijkt dat een zorgvuldig ingerichte governance van groot belang is. Het CDA deelt die mening en pleit voor een goede governance. Nu lijkt het er echter sterk op dat we een ingrijpend raadsbesluit gaan nemen, waarvan we de richting volledig kunnen onderschrijven, maar waarvan de governance (nog) niet is geregeld.

Naar de mening van het CDA moet duidelijk zijn hoe de gemeente Goes zich verhoudt tot de exploitatie B.V. Maar ook de rol van college en raad met betrekking tot Omnium moeten duidelijk worden beschreven.  Wij stellen ons voor dat er verschillende verhoudingen zijn. Bijvoorbeeld de rol als vastgoedbeheerder die een zakelijke relatie heeft als verhuurder van vastgoed, anderzijds de gemeente die bepaalde faciliteiten voor de inwoners wil gerealiseerd zien door het Omnium en die daar geld in de vorm van subsidie voor over heeft, maar daar ook voorwaarde aan verbindt.

Naar de mening van het CDA lopen er dan ook verschillende verantwoordingslijnen, die apart moeten worden beschreven en waar een aparte governance over moet worden beschreven en vastgesteld. Tot op heden missen wij die informatie. De raadsmemo die we ontvangen hebben geeft in twee heldere beelden een duidelijk beeld van de gewenste structuur. Deze memo zegt echter heel weinig en dus echt te weinig over de governance.

Het CDA vraagt aan de portefeuillehouder hoe hij denkt over mijn vraag om een duidelijk vastgelegde governance.

  • Komt deze er?
  • Wanneer komt deze er?
  • Wat zegt dit mogelijk over het nu voorliggende besluit?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.