24 februari 2022

Handhavingsplan alcohol: laat sportclubs niet de dupe worden van boetes

Donderdag 24 februari - STADSKANTOOR - Raadslid Suzanne van Avermaete heeft een bijdrage geleverd bij het agendapunt over de vaststelling van het gezondheidsbeleid. 

Bevorderen van de gezondheid is en blijft van belang in ons leven. Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken van alcohol kan tot hersenbeschadiging, ziektes en alcoholverslaving (alcoholisme) leiden. De overheid probeert problematisch alcoholgebruik tegen te gaan met regels en voorlichting. Het CDA is positief over de integrale aanpak met gemeenten op het gebied van educatie, handhaving en regelgeving.  handhaving wordt o.a. gebruik gemaakt van een sanctiematrix bij overtredingen van de alcoholwet.

In dit kader heeft het CDA we een verzoek ingediend: Bij vele sportclubs is de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. Zonder hen kunnen vele verenigingen hun activiteiten niet bemensen. Het CDA wil aandacht vragen voor de begeleiding en het geven van opleidingen aan vrijwilligers die door het werken achter de bar (paracommercie) hun bijdrage leveren in vele verenigingen die de gemeente Goes rijk is. Om deze vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te verwelkomen bij deze verenigingen vraagt het CDA speciale aandacht voor voorlichting en opleiding van deze vrijwilligers aangaande het bewaken van de alcoholwet.

Geef hier als gemeente aandacht aan. Onze verenigingen hebben de vrijwilligers hard nodig voor nu en in de toekomst. Wethouder v.d. Reest heeft hierop een toezegging gedaan dat er gestart wordt met begeleiden en opleiden van vrijwilligers voor handhaving van de alcoholwet.

Suzanne van Avermaete

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.