29 februari 2024

Initiatiefvoorstel woningbouw Mannee-Zuid: onderzoek of schop in de grond?

Donderdag 29 februari - Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Omgevingsvisie Goes 2040, volgens het voorgestelde plan. Sindsdien heeft het debat over dit onderwerp niet stilgestaan. Meerdere partijen hebben benadrukt dat met name de ontwikkeling van woningen in Mannee Zuid prominenter moet worden opgenomen in zowel de NvU als de toekomstige Omgevingsvisie Goes 2040. Door het raadsbesluit dat deze avond aan de raad voorligt, wordt Mannee Zuid expliciet opgenomen als beoogde locatie voor woningbouw die harmonieus in het landschap moet worden geïntegreerd, zowel in de NvU als in de latere Omgevingsvisie. Raadslid Easther Houmes voerde namens het CDA het woord.

Een reis van nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid

Namens het CDA Goes wil ik graag ons standpunt toelichten met betrekking tot het initiatiefvoorstel voor mogelijke woningbouw in Mannee Zuid. Als trotse inwoners van Goes, doet het mij denken aan een bekende passage uit de Lord of The Rings, waarin Frodo zijn reis begint met een mix van nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Zo staan wij vandaag voor een soortgelijke uitdaging, waarbij we zorgvuldig moeten navigeren tussen onze aspiraties voor de toekomst en de realiteit van het heden.

Allereerst wil ik benadrukken dat wij als partij de ruimte willen behouden om in de toekomst mogelijk woningbouw te realiseren in dit gebied. Woningbouw is een belangrijk vraagstuk dat we serieus nemen, maar we moeten ook oog blijven houden voor ruimte voor groen en de belangen van onze gemeenschap. Tevens deelt het CDA de mening van het college dat we op dit moment een forse woningbouwproductie hebben en dit geen vertraging mag oplopen. Net zoals Frodo zijn weg bewandelde met het behoud van de ring in gedachten, zo willen wij ook zorgvuldig omgaan met de beslissingen die we nemen voor onze stad en haar toekomstige generaties.

Onderzoek of schop in de grond?

We diepen het voorstel - en het proces hieromtrent - nog even uit.

We hebben tijdens de beeldvormende vergadering gemerkt dat er een gebrek aan duidelijkheid is over welke kant we nu opgaan met het initiatiefvoorstel. We ontvingen later een aangepast voorstel waarin wel het verzoek (om voor Q3 een voorstel te doen aan de raad) is doorgehaald, maar in de was-wordt-tabel nog steeds concrete verzoeken staan die doen suggereren dat we daadwerkelijk woningbouw gaan realiseren in Mannee-Zuid.

Voorbeeld: bullet 5: Binnen dit gebied, ten oosten van de Mirakel en begrensd aan de noordzijde door de Hoge Meet en aan de oostzijde door de Manneeweg, worden niet alleen landschapsherstel- maatregelen toegepast, maar ook mogelijkheden voor in het landschap ingebedde, woningbouw gecreëerd. Experimentele vormen van woningbouw verdienen hierin uitdrukkelijk een plek.

De hobbit-memo was helder, maar meer passend voor wanneer we spreken over het daadwerkelijke besluit om tot woningbouw over te gaan, mocht dat blijken uit het onderzoek hiernaartoe. Het is voor het CDA nu nog te vroeg om hierover te spreken.

We zijn van mening dat het behouden van de mogelijkheid tot woningbouw in Mannee Zuid niet mag verdwijnen ten gunste van een al te concrete benadering op dit moment. Het is belangrijk om flexibiliteit te behouden en de opties open te houden voor de toekomst. In de geest van Frodo, laten we samen deze reis aangaan, met vastberadenheid, wijsheid en een vleugje avontuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.