02 november 2023

Kom naar de verenigingenavond!

Donderdag 2 november - GOES We nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst die volledig in het teken staat van de belangen van verenigingen in Nederland. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Omnium te Goes en begint om 19:30 uur, met inloop vanaf 19:00 uur, op dinsdag 21 november.

 • 19:00 Inloop bij het Omnium, Zwembadweg 3
  4463 AB Goes
 • 19:30 Aanvang programma
  • 19:30 Opening door Inge van Dijk over het belang van verenigingen
  • 19:45 Paneldiscussie met diverse bestuurders van verenigingen en kandidaat Kamerlid Easther Houmes (plek 17). 
  • 20:15 Ruimte voor vragen uit de zaal
  • 20:30 Borrel

CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk zet zich in om de positie van verenigingen in Nederland te versterken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een digitaal platform. Het doel? Het verzamelen van knelpunten en het aandragen van oplossingen. Hiermee willen we laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn, zowel landelijk als lokaal.

Vanuit de CDA-afdeling in Goes hebben we vernomen dat veel bestuurders van verenigingen ideeën hebben over hoe zaken beter kunnen, zowel op nationaal niveau als in Goes. We willen graag bijdragen aan een sterker verenigingsleven in Zeeland! Daarom bieden we u de gelegenheid om problemen en oplossingen met elkaar te delen. Denk aan onderwerpen zoals belastingen, prijsontwikkelingen van nutsvoorzieningen, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen.

Inge van Dijk zal tijdens de bijeenkomst uitleg geven over het platform en samen met u gaan we in gesprek. We hebben vele besturen aangeschreven en hopen dat u als lid ook wilt deelnemen aan dit dialoog. Hoewel de avond zich vooral richt op verenigingen in de sport- en cultuursector, zijn de besproken onderwerpen relevant voor alle soorten verenigingen!

We nodigen een brede groep bestuurders uit en verwachten een informatieve en gezellige bijeenkomst. Meld u alstublieft aan via onderstaande link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.