11 februari 2022

Over Goes Praat Mee en de verschillende raden: bedankt voor de inzet!

Donderdag 10 februari - GOES - Als CDA-Goes zijn wij altijd enthousiast geweest over dit voorstel en dus het burgerpanel en het formeren van een kernteam daaromtrent. Een kernteam met daarin wat ons betreft mensen die vooral de verschillende doelgroepen, die onze Goese samenleving rijk is vertegenwoordigen. Een zo inclusief mogelijk kernteam dus, zoals we dit als gemeenteraad in onze spelregels op burgerparticipatie hebben vastgesteld. Een voorstel met een enorme potentie en waarmee we als Goes werkelijk het verschil kunnen maken om inwoners te betrekken bij besluitvorming en ik heb wel eens begrepen dat we hiermee zelf koploper zijn in vergelijking met andere gemeenten om ons heen

Een kernteam met deelnemers die wat ons als CDA betreft in een rol als ambassadeur van het burgerpanel zouden kunnen optreden, om zoveel als mogelijk mensen te stimuleren om actief deel te nemen aan de besluitvorming van onze gemeente. Een kernteam van Ambassadeurs die er naar streeft om een zo groot mogelijke inclusiviteit te bereiken. Maar eerlijk is eerlijk hoe dit kernteam moet gaan werken en met welke opdracht we hen precies op pad sturen roept wel vragen op tot nadere uitwerking.

Met het amendement wat nu voor ligt hebben we als CDA intensief gezocht naar een compromis. Een compromis waarmee we de laatste dagen met elkaar zoveel als mogelijk consensus hebben weten te bereiken op dit in onze ogen belangrijke onderwerp. Het CDA vindt het zoeken van consensus met elkaar voor Goes erg belangrijk zowel in dit dossier als alle andere.

Maar wel een aantal opmerkingen en vragen ten aanzien van dit compromis waarover we in alle openheid en transparantie ook moeten kunnen spreken met elkaar:

  1. We zien nu een compromis waar nu ook een visie op dienstverlening wordt betrokken. Een onderwerp wat toch een hele andere is dan het oorspronkelijke voorstel van het college. Het voorstel van het college  gaat in onze ogen namelijk over het bevorderen van participatie ofwel het bevorderen van actieve deelname van inwoners aan het besluitvormingsproces. Wij vinden het prima om het ook een keer over dienstverlening te hebben, maar is dit nu eigenlijk niet out of scope van het oorspronkelijke onderwerp?
  2. Een compromis waarbij we als raad toch nog wat koudwatervrees lijken te hebben ten aanzien van het afscheid nemen van de verschillende raden die we tot op heden hebben gekend. Volgens ons ook wel te begrijpen omdat de taakomschrijving en opdracht voor deze nieuwe taakgroep, nog niet volledig is uitgewerkt. Voorzitter in dit verband zouden wij willen vragen om bij het nader uit te werken kernteam aan te geven wat het rendement of opbrengsten zijn geweest van de huidige raden in vergelijking van dit nieuw te vormen kernteam… Wellicht zou de koudwatervrees daarmee weggenomen kunnen worden om over te gaan naar een kernteam.
  3. En als derde punt een compromis waarbij we eigenlijk ook wel zijn geschrokken van de financiële gevolgen daarvan als we hiertoe overgaan. Kan de wethouder ons hier meer over vertellen en ons hierover geruststellen?

Tot slot willen wij toch ook de verschillende raden via deze weg een hart onder de riem steken. De deelnemers van de verschillende raden zijn vrijwilligers en hen willen we hartelijk danken voor alle inzet en tijd die zij tot op heden belangeloos hebben gestopt in hun advies werk voor onze gemeente Goes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.