24 februari 2022

Over het Havengebied Wolphaartsdijk: "Duidelijkheid en snelheid nodig bij uitvoering plan."

Donderdag 24 februari - STADSKANTOOR GOES - Raadslid Izaäk Melse heeft een bijdrage geleverd over het procesvoorstel over het Havengebied Wolphaartsdijk. Dit procesvoorstel moet de stagnatie die is ontstaan bij de ontwikkelingen rondom het Havengebied aanpakken. We hopen dat de 25.000 die hiervoor gevraagd een hoge schatting is en lager zal uitvallen. Het is teleurstellend dat tot op heden er geen overeenstemming kon worden bereikt over de plannen die er in concept voor dit gebied liggen. Dit procesvoorstel als gevolg van de motie vorig jaar november moet hieraan bijdragen. Het is niet de bedoeling dat dit voorstel gaat leiden tot een nieuw participatietraject. Het gaat om het gesplitste A en B deel gebied 1 van de havens zoals destijds is voorgesteld in het amendement en niet over de gehele recreatiezone.

We hebben nog wel de vraag naar de status van de uitkomst van dit in te zetten proces; namelijk als er in meerderheid een oplossing wordt gesteund gaat daarin de minderheid mee? Zoniet, dan kan de zaak weer vertraging oplopen door juridische procedures. Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Verder zouden we zeggen ga aan de slag met dit voorstel, want er moet nu snel voor alle partijen duidelijkheid komen over de toekomst van dit gebied. Het heeft al veel te lang geduurd!

Antwoord wethouder: Alleen direct belanghebbenden Geen nieuwe participatie opnieuw Partijen positief in deze zaak Verslagen vertrouwelijk waarschijnlijk Procesbegeleider moet voor ieder zijn Zo snel mogelijk resultaat Zo mogelijkheid hamerstuk Deskundigheid staat voorop Commitment wordt gevraagd aan partijen Raad wordt in proces meegenomen Partijen kunnen anderen toevoegen (bv dorpsraad).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.