22 november 2023

Presentatie coalitieakkoord

Woensdag 22 november - GOES - Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 besloten PvdA-GroenLinks, Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en de Partij voor Goes een coalitie te vormen. In september 2023 is één partij uit deze coalitie gestapt. Alle partijen uit de raad van Goes hebben toen gezamenlijk met elkaar gesproken over deze voor Goes unieke situatie.

Omdat het overgebleven college geen meerderheid meer in de raad had, hebben alle partijen met elkaar naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk hebben PvdA-GroenLinks, CDA, SGP-ChristenUnie en de Partij voor Goes elkaar op inhoudelijke gronden gevonden en besloten een nieuwe coalitie te vormen.

Goes staat bekend als een gemeente die de uitdaging aangaat en openstaat voor nieuwe ideeën. Goes is ook een gemeente waar het goed wonen en werken is. We kennen een open en transparante bestuurscultuur gericht op samenwerking. In toenemende mate lukt het oppositie en coalitie samen het beste beleid voor Goes tot stand te brengen. Een voorbeeld daarvan is de raadsagenda die door de raad is vastgesteld.

Dit nieuwe coalitieprogramma heeft als titel: In vertrouwen samenwerken. Samenwerken aan een sociale, duurzame en financieel gezonde samenleving. Met deze titel brengen we tot uitdrukking dat we vertrouwen in elkaar hebben om de uitdaging aan te gaan. Onze ambitie is om gezamenlijk te werken aan een sociale en duurzame samenleving voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Goes. Hoe we dit willen doen, leest u in dit coalitieakkoord!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.