10 december 2019

Reactie CDA Goes op landelijk lachgasverbod

Dinsdag 10 december - GOES - Landelijk is het lachgasverbod ingegaan. Recent hebben de raadsfracties van Goes en Terneuzen vragen gesteld over het gebruik hiervan. CDA Goes reageert hier uitgebreid op in de persoon van Suzanne van Avermaete.

In September heeft het CDA Goes vragen gesteld en haar zorgen geuit over gebruik van lachgas onder jongeren. Lange tijd werd onterecht verondersteld dat het gebruik van deze drugs geen gevolgen zou hebben.

Drugsdeskundigen maakten zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door tieners. Uit onderzoek van het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut bleek dat regelmatig gebruik toch tot ernstige lichamelijke gevolgen leidt. Op langere termijn leidt het gebruik tot concentratieverlies en vermoeidheid en bij veelvuldig gebruik tot ernstig en blijvend neurologisch letsel (verlamming/dwarslaesie. Ook is gebruik van lachgas een gevaar in het verkeer.

Het kabinet komt nu met een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten toeneemt en dat mensen "veel overlast door zwerfvuil" ervaren als gevolg van rondslingerende lachgas patrone

"We kunnen de risico's met de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag jl. in een interview.

Het kabinet heeft deze beslissing alsnog genomen naar aanleiding van het rapport over de risico's van lachgas van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). In het CAM zitten deskundigen van onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Trimbos-instituut.

Het recreatief gebruik kan praktisch worden verboden door lachgas op lijst II van de Opiumwet te zetten, waar bijvoorbeeld ook de hennepplant op staat. Gebruikers van de middelen op deze lijst worden niet vervolgd, maar bezit, handel, productie, invoer en uitvoer van de middelen zijn wel strafbaar. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het verbod gehandhaafd zal worden.

Omdat lachgas veel eigenlijke toepassingen heeft, wordt er een algemene uitzondering gemaakt in het Opiumwetbesluit zodat die toepassingen blijven toegestaan. De aanbieders en gebruikers van de eigenlijke toepassingen van lachgas zijn groothandels, detailhandels, horeca en gasproducenten, als ook de IGJ, de politie, het Openbaar Ministerie en medicinaal lachgas in de zorg.

Het CDA Goes is zeer verheugd met de eerste stap van het kabinet om lachgas als partydrug te verbieden door deze op de lijst van de Opiumwet te zetten.

CDA fractie Goes
Suzanne van Avermaete

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.