03 mei 2021

Recreatiezone Wolphaartsdijk: "Hoop op zorgvuldig opwaarderen."

Vrijdag 28 mei - WOLPHAARTSDIJK - Al ruim een decennium geleden is voor de toekomst van dit gebied de eerste aanzet gegeven.De aanleiding was en is dat deze zone in onze gemeente aan de rand van het Veerse Meer potentie heeft voor het realiseren van een aantrekkelijker gebied voor onze inwoners en voor het toerisme. Daarbij kun je denken aan dagtoerisme, maar zeker ook aan verblijfstoerisme. Een aantal ondernemers wil daarmee aan de slag en heeft daarvoor plannen gemaakt waar de gemeente in eerste instantie positief tegenover staat.

Zoals bekend verplaatst het toerisme, een belangrijke economische pijler in Zeeland, zich van de kust naar het achterliggende gebied. De mogelijkheden om aan de kust uitbreiding van het toerisme te realiseren is intussen beperkt geworden. We willen in Zeeland geen kust zoals in België. Echter het achterland van Zeeland, rondom de binnenwateren, biedt nog mogelijkheden. Ook het Veerse Meer heeft, binnen grenzen, nog potentie op het gebied van toerisme. Dat geldt voor onze gemeente in het bijzonder bij Wolphaartsdijk. Wolphaartsdijk kreeg dan ook het predicaat “hotspot” met betrekking tot het verder ontwikkelen van recreatie.

Welnu, dit gaat nu eindelijk gestalte krijgen met een Visie door de gemeente opgesteld, in participatie met alle “stakeholders” rondom het Veerse Meer, en met name de inwoners en ondernemers van Wolphaartsdijk. We hopen dat deze Visie kan bijdragen aan het zorgvuldig opwaarderen van de recreatiezone Wolphaartsdijk.

We hopen dat deze visie kan bijdragen aan het zorgvuldig opwaarderen van de recreatiezone Wolphaartsdijk.

Er moet een goede verhouding tussen natuur, cultuur, landschap en bebouwing zijn. Een eerste aanzet is inmiddels gereed; de vernieuwde Veersteiger, waar vroeger en tegenwoordig in de zomer, een Veerpont de oversteek naar Kortgene verzorgt. Inmiddels ligt er ook een plan klaar om de Veerdam aantrekkelijker te maken voor het publiek door de toegang te verbeteren en parkeerplaatsen te creëren. Daarnaast zijn er diverse plannen van ondernemers die aan deze Visie getoetst gaan worden.

We hopen als CDA fractie dat de Gemeenteraad binnenkort deze visie kan beoordelen en vaststellen. Daarmee komt realisatie van deze plannen weer een stapje dichterbij. Plannen die wat het CDA betreft kunnen bijdragen aan een mooi recreatie gebied in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.