05 juni 2020

Verhoogde kosten onkruidbestrijding gemeente Goes

Donderdag 4 juni - GOES - Tijdens de eerste fysieke raadscommissie heeft raadslid Yannick de Potter vragen gesteld over de onkruidbestrijding in Goes. "Waarom liggen de marktconforme kosten van onkruidbestrijding zoveel hoger?"

In de stukken ter voorbereiding van de commissie en uitleg door het college, wordt de stijging van de kosten verklaard. Echter merkt Yannick op dat de uitleg van de verhoging van de marktconforme kosten ontbreekt. Het college legde uit dat door de druk op de markt het niet lukt de kosten lager te krijgen. 

Een praktische vraag was vervolgens of vegen op perceel drie niet nodig was, en dat de risico-paragraaf mistte. Volgens het college komt er een nieuw veegmachine die dit verzorgd. Tenslotte is de laatstgenoemde paragraaf uit het voorstel gehouden omdat dit maximaal 15.000€ risico is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.