Patrick Simpelaar

Raadslid

'Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas wat er echt speelt'

Maatschappelijk betrokken drijfveer

Mijn naam is Patrick Simpelaar. Sinds een aantal jaren werk ik bij de Veiligheidsregio Zeeland. Vanuit die hoedanigheid zet ik mij dagelijks in voor de fysieke veiligheid van onze provincie Zeeland en daarmee ook voor onze mooie gemeente Goes.

Vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij al langere tijd in voor de Goese samenleving. Ik was voorzitter van de voetbalvereniging SSV ’65 en ben nu bezig aan mijn tweede periode als raadslid van het CDA. Ik probeer op die manier bij te dragen- en een stem te geven aan de ideeën die leven in onze gemeente en specifieke bij (sport) verenigingen.

Als geboren en getogen Goesenaar in Goes-Oost, woon ik nu samen met mijn vriendin Maaike en onze drie kinderen in de Goese wijk de Noordhoek.

Stimuleren en faciliteren van eigen verantwoordelijkheid

Inwoners moeten zoveel als mogelijk zelf en vooral met elkaar verantwoordelijkheid nemen om veilig, gezond en prettig te leven. Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en bedrijven. De gemeente moet daarin haar eigen rol pakken door te stimuleren en op allerlei manieren faciliterend op te treden waar mogelijk.

Samenwerking brengt ons verder

“Alleen ga je snel, maar samen kom je verder” Op basis van deze uitspraak verwacht ik van samen werken erg veel. Zowel voor de stad Goes als voor de dorpen binnen de gemeente is dit erg belangrijk. Het herijken van dorpsplannen en ideeën in de wijken zijn hier voorbeelden van. Deze uitspraak geldt ook steeds meer voor samenwerking met de gemeenten binnen onze mooie provincie Zeeland. De samenwerkingsverbanden waar wij als gemeente Goes aan deelnemen, vallen daar ook onder. Ook hier probeer ik mij op allerlei manieren voor in te zetten. Meer grip is hierbij voor ons erg belangrijk, waarbij aandacht moet zijn voor goede professionele overheidsdienstverlening die toegankelijk en nabij is georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente Goes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.