Patrick Simpelaar

Fractielid

Al geruime tijd zet ik mij bestuurlijk in voor de Goese samenleving, onder meer als voorzitter van de voetbalvereniging SSV ’65. Als kandidaat raadslid verwacht ik nog meer te kunnen bijdragen aan de ideeën die leven binnen de Goese samenleving. Samen met mijn vriendin Maaike en onze drie kinderen woon ik nu in de Goese wijk Noordhoek, maar voordien in de wijk Goes Oost. Als je luistert naar de mensen in je omgeving, dan hoor je pas echt wat er speelt. 

Het CDA vindt het heel belangrijk dat burgers en bedrijven zelf en vooral met elkaar verant-woordelijkheid nemen om een veilige, gezonde en prettige leefomgeving te behouden en/of te creëren. De gemeente moet daarin haar eigen rol vervullen. Ik vind regels daarbij belangrijk, maar graag alleen als deze noodzakelijk of nuttig zijn. En dat geldt ook voor geldelijke steun van de gemeente: nut en noodzaak moeten zijn aangetoond. 

Ik verwacht veel van samenwerken. Zowel voor de stad Goes, als voor de dorpen is dit erg belangrijk. Het realiseren van dorps-plannen en ideeën in de wijken zijn hier voorbeelden van. 

Neem Wilhelminadorp: Over initiatieven of activiteiten van de inwoners, die de kwaliteit van het dorp echt verhogen, wil het CDA in de gemeente niet te lang praten, maar deze voluit ondersteunen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.