02 juli 2019

CDA Hulst: Aanpak probleem parkeergelegenheid bij seniorenwoningen noodzakelijk

‘Parkeren aan de Truffinoweg is niet simpel! Iedereen die wel eens bij de zorgappartementen van de Blauwe Hoeve (Zorgsaam) moet zijn die weet dat’ aldus CDA Hulst raadslid Karel Martinet. Op donderdag 27 juni diende hij daarom een motie in om het parkeren voor ouderen te verbeteren en met name de parkeerproblemen aan de Truffinoweg aan te pakken.

Martinet: ‘Tegenwoordig hebben veel senioren een auto en het is een gegeven dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal parkeergelegenheden bij senioren- en of zorgwoningen achterblijven. Parkeergelegenheden op niet al te grote afstand zijn noodzakelijk zodat senioren en of mensen die afhankelijk zijn van zorg hun auto op een redelijk korte loopafstand kunnen parkeren. We zijn immers steeds afhankelijker van de auto en door een gebrek aan parkeerplaatsen worden ouderen beperkt in hun zelfstandigheid. Denk hierbij voor het doen van boodschappen, voor ontvangen van mantelzorg en voor sociale contanten’.

Het CDA Hulst heeft daarom het College van Burgemeester en Wethouder verzocht beleid te maken om in de toekomst hier adequaat rekening mee te houden. Daarnaast willen we dat op heel korte termijn dat met Zorgsaam overlegd wordt om een oplossing te vinden voor de problemen bij hun seniorenwoningen.

In onze motie hebben wij het college verzocht maatregelen te nemen om waar nodig en mogelijk al op korte termijn tot aanleg van extra parkeergelegenheid te komen en hiervoor voldoende middelen te reserveren. Helaas werd deze motie verworpen. Wel heeft de verantwoordelijk wethouder aangegeven in gesprek te gaan met Zorgsaam om de problemen met parkeergelegenheden onder de aandacht te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.