Dani Bracke

Plv. commissielid | Bestuurslid

Naam: Dani Bracke
Woonplaats: Kloosterzande/Hulst

Bestuurslid CDA Hulst
Plaatsvervangend commissielid voor het CDA met de portefeuille Samenleving

In het dagelijks leven ben ik:
Commissiegriffier bij de provincie Zeeland

Naast mijn werk bij de provincie Zeeland ben ik algemeen bestuurslid bij Rootzz Zeeuws-Vlaanderen en algemeen bestuurslid Citymarketing Terneuzen. Bij allebei deze stichtingen zet ik mij in om onze mooie regio op een positieve manier te positioneren onder de Zeeuwse jongeren.

Ik wil mij graag inzetten voor:
In mijn werk en nevenfuncties zet ik mij in voor onze mooie regio. De gemeenteraadsverkiezingen zijn hierop een logisch vervolg. Ik wil mij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voornamelijk focussen op de jongeren in onze gemeente. Met als belangrijkste punten:

  • Huisvestiging voor jongeren/ starters
  • Afgestudeerde jongeren helpen aan hun eerste “echte” baan
  • De binding tussen jongeren en de gemeente Hulst versterken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.