Peter van de Kerkhove

Commissielid

Naam: Peter van de Kerkhove
Woonplaats: Hulst

Plaatsvervangend commissielid voor het CDA met de portefeuille Middelen.

Ik ben 47 jaar, woonachtig in Hulst. Langs de zijlijn wel eens meegekeken met de politiek en ik kom als ambtenaar van de gemeente Terneuzen ook regelmatig met politiek in aanraking.
Ik ben betrokken als bestuurslid bij scouting ‘t Jagertje en speel graag trombone. Wat mij aanspreekt in het programma van het CDA is om zaken samen op te pakken, de burger centraal te stellen (afbrokkelen van de gemeentelijke ivoren toren) en het belang van verenigingsleven. Daarbij moet iedereen mee kunnen doen, toegankelijkheid speelt hierin ook een rol. Samen, mee kunnen doen, komt vaak terug. Dit geldt ook voor het verder verduurzamen van de samenleving, elektrisch rijden en circulair bouwen.

Mijn persoonlijke speerpunten hierbij:
- Politiek dichter bij de bewoners - Bewoners dichter bij de politiek.
- Met elkaar bereiken we meer dan alleen – Wij is belangrijker dan ik.
- Open en transparant: Bewoners vooraf betrekken bij initiatieven.
- Horizon verbreden buiten de gemeentegrenzen. Samenleven doen we ook met onze Nederlandse en Belgische buurgemeenten. Nooit meer gesloten grenzen.
- De gemeente voert een actief dorps- en wijkradenbeleid en neemt deze instanties zeer serieus. Elke vergadering zou er een wethouder moeten aanschuiven bij het overleg met de dorps- en wijkraden van de gemeente Hulst.
- De mantelzorger meer onder de aandacht brengen. Mantelzorgen is zwaar. Meer aandacht voor respijtzorg en dagopvang.
- Meer aandacht voor het VN verdrag Handicap: Onbeperkt meedoen!
- Dit moet onder andere zichtbaar worden in goed begaanbare sportvoorzieningen en openbare gebouwen. Maar telt ook voor de binnenstad van Hulst. 
- Neem de fiets als vervoermiddel! Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Maak de fiets het belangrijkste vervoermiddel van de gemeente met een veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Met de elektrische fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen.
- Meer aandacht voor verkeersveiligheid, vooral voor de zwakkere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Het belang van de fiets voor de binnenstad wordt onderschat.
- Ook meer aandacht voor veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen, ouderencentra en sportclubs.
- In alle woongebieden (30 kilometerzones) snelheid verlagende maatregelen,
- Bij alle 50 kilometerwegen vrij liggende fietspaden.
- Voldoende parkeervoorzieningen, met name bij nieuwbouwplannen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.