Klik hier voor het CDA Hulst verkiezingsprogramma 2018-2022

 CDA Hulst kiest partij voor de samenleving

Met de slogan ‘Ruimte aan de samenleving’ gaat het CDA Hulst de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Onlangs hebben wij ons verkiezingsprogramma vastgesteld waarin tal van speerpunten naar voren komen die ruimte voor initiatieven moeten bieden aan de burgers, verenigingen en organisaties in de gemeente Hulst. Het invoeren van een right-to-challenge beleid behoort dan ook tot de plannen die we de komende jaren willen verwezenlijken.
Verenigingen zijn het hart van onze samenleving, daarom wil het CDA Hulst het huidige subsidiebeleid continueren. Minder overheidsbemoeienis en regels moeten het uitgangspunt zijn. Tevens willen we de onroerendezaakbelasting (OZB) afschaffen voor verenigingsgebouwen. Het CDA Hulst wil verder investeren in dorpshuizen, dorpscentra en in voldoende ontspannings- en recreatiemogelijkheden voor de jeugd.

Het CDA Hulst zet zich ook in voor goede OV-verbindingen met de rest van Nederland en het Vlaamse achterland voor jong én oud. Korte reistijden en een uitgebreidere dienstregeling maakt het aantrekkelijker om in Zeeuws-Vlaanderen te blijven wonen, werken en deel te nemen aan het sociale leven. Tevens is voor vele ouderen de bus een goed middel om op belangrijke plaatsen (familie, ziekenhuis, huisarts en het winkelgebied) te komen.

Daarnaast zet het CDA Hulst zich in om alle scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in Hulst open te houden in het kader van de leefbaarheid én werkgelegenheid.

Ook de zorg heeft nadrukkelijk de aandacht van het CDA Hulst: Wie zorg nodig heeft, krijgt passende zorg. Wij willen deze zorg dichtbij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Geld voor zorg moet daar ook naar toe gaan. Maatwerk is wat het CDA Hulst betreft het uitgangspunt. Aandacht voor mantelzorgers is zeker een speerpunt. Daarnaast wil het CDA Hulst de eenzaamheid onder jong én oud terugdringen.

De  drugsoverlast (vooral de straatverkoop) moet  wat ons betreft fors worden teruggedrongen en het cameratoezicht moet worden uitgebreid.

Wat het CDA Hulst betreft doet iedereen mee: Mensen in een uitkeringssituatie leveren een tegenprestatie, maar werkloze 60+’ers waarbij de vooruitzichten op werk gering zijn en zich inzetten voor de samenleving door vrijwilligerswerk en / of mantelzorg worden ontzien van de sollicitatieplicht.

We willen meer werkgelegenheid scheppen door de gemeente aantrekkelijk te maken voor bedrijven om zich hier te vestigen en/of te behouden. We willen inzetten op het aantrekken van duurzame arbeidsplaatsen. Het CDA wil de regelgeving opgelegd vanuit de lokale overheid verminderen om zo bedrijven binnen de gemeentegrenzen te behouden en daarnaast ook nieuwe bedrijven aan te trekken.

Het CDA Hulst wil nog meer onze inwoners betrekken bij initiatieven. Niet top down besturen, maar van onderop, actief meedenken stimuleren en daardoor ruimte geven aan de samenleving.

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.