16 februari 2022

CDA Hulst: Behoud buslijn 10 én de Breda-bus

Het CDA Hulst maakt zich sterk voor het behoud van buslijn 10 en 19 (Breda-bus). In de Regionale Mobiliteitsstrategie (R.M.S.) van de provincie staat de Breda-bus op de tocht. Ook wil de provincie de frequentie van buslijn 10 verminderen. Daarom heeft het CDA Hulst het initiatief genomen om tot een raads-brede motie in te dienen waarin het college van B&W opgeroepen wordt zich bij de provincie sterk te maken om beide buslijnen in de huidige vorm te behouden. De motie wordt woensdagavond in het presidium aangekondigd.

Als buslijn 10 en 19 verdwijnen of minder gaan rijden heeft dat direct gevolg voor onze scholieren die daardoor minder van- en naar hun onderwijsinstelling en studentenstad kunnen reizen. Het is van belang voor de leefbaarheid van onze gemeente dat studenten van- en naar onze gemeente kunnen blijven reizen met een goed en frequent openbaar vervoer. Voor veel studenten is de bus van belang om ieder weekend terug naar Zeeuws-Vlaanderen te komen waar zij sporten, recreëren, een bijbaan hebben en uiteraard familie bezoeken. Dit komt onze verenigen, bedrijven, maar ook onze onderwijsinstellingen ten goede. We zorgen hiervoor dat de leefbaarheid in stand blijft. En zo de band met Zeeuws-Vlaanderen te behouden zodat ze na hun studie eerder geneigd zijn zich hier terug te vestigen.

Buslijn 19 – Breda-bus
De Breda-bus brengt wekelijks onze studenten van en naar Breda, tevens is deze lijn ook voor ouderen van belang die hun kinderen en kleinkinderen bezoeken in Brabant en in sommige gevallen geen beschikking hebben over eigen vervoer. Deze lijn 19, van Hulst, via Antwerpen naar Breda NS station is een belangrijke rechtstreekse verbinding met de rest van Nederland voor honderden Zeeuws-Vlaamse studenten, dagjesmensen en forenzen. In 1 ½ uur sta je vanuit Hulst in Breda.

De provincie stelt voor een bus te laten rijden tot Antwerpen, waar studenten de trein naar Nederland kunnen nemen. Echter is dit geen optie om dat studenten met hun studentenreisproduct alleen op Nederlands-grondgebied mogen reizen en hun Ov-kaart niet geldig is vanaf treinstation Antwerpen-Centraal waardoor zij vanaf Antwerpen Centraal naar Breda zelf moeten opdraaien voor hun reiskosten.
Openbaar vervoer mogelijkheden volledig over Nederlands grondgebied doen er ruim een uur langer over om vanuit Hulst in Breda te komen. 

Carry Nijskens – de Maat, die zelf vroeger wekelijks gebruik maakte van de Breda-bus: ‘Veel Zeeuws-Vlamingen hebben een (tweede) thuis gevonden in bourgondisch en gezellige Breda. Dat hebben beide steden gemeen: een bourgondische inslag. Je ziet dat van deze vertrouwde lijn zeer dankbaar gebruikt gemaakt wordt door kleinkinderen die op deze wijze, op jonge leeftijd, veilig naar hun opa en oma kunnen reizen in Zeeuws-Vlaanderen en tevens is deze lijn ook voor ouderen van belang die hun kinderen en kleinkinderen bezoeken in Brabant en in sommige gevallen geen beschikking hebben over eigen vervoer.
Deze lijn 19 is geschikt voor mensen die minder valide zijn. De bus is toegankelijk en er is geen overstap.’

Het CDA Hulst trekt hier niet alleen in op. Ook in Breda zijn er door (kandidaat)raadslid Christine de Moor (CDA Breda) vragen gesteld aan het college. ‘Voor vele is de Breda-Bus de enige manier om in Breda te geraken. Een andere mogelijkheid, is zeer omslachtig en zeer tijdrovend, volledig over Nederlands grondgebied en doet er ruim een uur langer over om vanuit Hulst in Breda te komen (met de bus eerst naar Goes en vervolgens met de trein verder). Dankzij de “Breda Bus” kiezen veel jongeren uit Zeeuws– Vlaanderen voor een studie aan een van onze Hoge Scholen in Breda’.

Christine de Moor vervolgt: ‘Deze lijn wordt dus veelvuldig gebruikt door studenten om in het weekend naar huis te gaan, maar ook door studenten die nog thuis wonen. Ze wonen thuis omdat ze nog geen kamer hebben, ze wonen thuis omdat ze zich niet te veel in de schulden willen steken en onlangs sprak ik een studente die thuis woont omdat ze ook mantelzorger is. De “Breda Bus” wordt geregeld gebruikt door Zeeuwen voor een gezellig dagje winkelen in onze mooie binnenstad.’

De busverbinding tussen Breda en Zeeuws-Vlaanderen gaat ver terug in de tijd. De bus rijdt sinds 4 februari 1953 en is ingesteld onder de naam “watersnoodlijn”, vanaf 1994 is er een tussenstop in Antwerpen. Carry: ‘De Breda- Bus is niet zomaar een buslijn, deze “lijn 19” is een cultureel begrip’. Christine vult aan: ‘En niet te vergeten dankzij de “Breda Bus” kent NAC een trouwe supportersaanhang uit Zeeuws Vlaanderen.’

Beide raadsleden roepen op dat zowel de provincie Zeeland als de provincie Noord Brabant zich inzetten om Lijn 19 intact te houden.

Dat is het voordeel van een landelijke partij met lokale wortels: niet alleen de lijntjes met Den Haag, Brussel en Middelburg zijn kort, wij werken ook samen met andere lokale CDA-afdelingen om de leefbaarheid in stand te houden.

Omroep Zeeland
Carry Nijskens heeft haar visie op de Breda-bus ook toegelicht aan Omroep Zeeland. Klik hier voor het item en klik hier voor het radio-interview: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14403755/van-zeeland-tot-breda-politici-willen-bredabus-koste-wat-kost-behouden.

Buslijn 10
Buslijn 10 (Hulst – Kloosterzande – Terneuzen) is de levensader voor onze scholen zowel in Hulst (Reynaertcollege) als Terneuzen (Lodewijkcollege en Scalda), maar is ook van belang voor middelbare scholieren die in Goes naar school gaan en Mbo, Hbo en Wo studenten die studeren in Goes, Vlissingen en Middelburg.

De buslijn 10 (Kloosterzande – Hulst) wordt niet meer voorgeschreven in de strategie, met als gevolg dat er dus door Kuitaart en langs Terhole geen buslijn meer rijdt. Wij zien dit dus meer als een uitgeklede/ opgegeven buslijn 10, dit betekent dan wel dat er door Kloosterzande en Hengstdijk geen buslijn meer rijdt en zal er dus voor het plan Waterzande bij Perkpolder het beloofde openbaar vervoer ook niet komen, dus verdwijnen zo, alle buslijnen uit Hulst-noord (oud Hontenisse). Juist nu de gemeente inzet op de leefbaarheid en economische impuls van Hulst-noord. Dit mogen wij niet laten gebeuren!

Maak werk van de busverbinding naar Bergen-op-Zoom, buslijn 341 moet er komen
Het CDA Hulst wil de zogenaamde “Breda-bus” (Lijn 19) behouden. Daarnaast zetten we in op een aanvulling van de dienstregeling met een busverbinding vanuit Hulst richting het NS-station van Bergen op Zoom. Steeds meer studenten kiezen voor een studie in de Randstad, door een busverbinding naar het NS-station in Bergen-op-Zoom kunnen zij sneller in hun studentenstad zijn, maar ook – net zoals de Zeeuws-Vlaamse studenten die in Brabant studeren – in het weekend terug naar onze gemeente. Daarom moet de provincie werk maken om buslijn 341 te laten rijden.

Daarnaast vraagt de verbinding richting de Belgische steden Antwerpen, Sint-Niklaas en Gent onze aandacht. Samenwerking met de Lijn is hierbij een nadrukkelijke optie.

Waar zet het CDA Hulst zich nog meer voor in:
• We willen in Den Haag pleiten voor een oplossing m.b.t. de problemen die de Zeeuws Vlaamse studenten ondervinden met de week- en weekend abonnementen.
• Wij zetten ons in voor de realisering van regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen).
• Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij bijvoorbeeld de bushaltes op een goede instap hoogte brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.