26 februari 2022

CDA Tweede Kamerfractie stelt vragen over mogelijk verdwijnen Bredabus

In navolging van het initiatief van CDA Hulst gemeenteraadslid Carry Nijskens – de Maat om een raadsbrede motie in te dienen die het college van de Gemeente Hulst oproept zich sterk te maken voor het behoud van de Bredabus en de vragen van CDA Breda gemeenteraadslid Christine de Moor aan het college van de Gemeente Hulst over Bredabus, heeft ook de landelijke CDA Tweede Kamer-fractie schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin vragen zij of de staatsecretaris de zorgen van de inwoners in Hulst en omstreken delen over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus.

Carry Nijskens – de Maat is blij met de steun vanuit Den Haag: ‘Goed dat het belang van de Bredabus niet alleen in Hulst en Zeeland op het netvlies staat, maar er ook vanuit Breda, de provincie Brabant en vanuit Den Haag actie wordt ondernomen voor het behouden van deze buslijn’.

De Kamerleden Harry van der Molen (portefeuillehouder), Joba van den Berg (Zeeuws Tweede Kamerlid) en Inge van Dijk (Brabants Tweede Kamerlid) zijn van mening dat de Bredabus van grote maatschappelijke waarde is voor Zeeuws-Vlaanderen en dat deze verbinding cruciaal is voor veel jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen die studeren, werken en/ of sporten in Brabant. Ze vragen dan ook aan staatssecretaris Heijnen wat zij van het voorstel van de provincie Zeeland vindt om de bus niet verder dan Antwerpen te laten rijden, waarvandaan studenten de trein naar Nederland kunnen nemen, maar geen gebruik kunnen maken van hun studentenreisproduct.
Het CDA is van mening dat het onredelijk is om Nederlandse studenten te laten opdraaien voor hun reiskosten, terwijl eigenlijk voor hen een studentenreisproduct beschikbaar moet zijn.

Eerder diende het CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts een motie in waarin staat dat dat goed openbaar vervoer van cruciaal belang is voor de leefbaarheid in de regio en vergrijzing in de regio tegengaat. Daarop riep het CDA de regering op de verschraling van het openbaar vervoer in de regio tegen te gaan. De Kamerleden van der Molen, van den Berg en van Dijk vragen of de staatssecretaris het maatschappelijk belang van de Bredabus wil benadrukken bij het provinciebestuur van zowel Zeeland als Brabant, zodat deze buslijn voor de toekomst behouden kan blijven.
In lijn met de eerder ingediende motie van Kamerlid Geurts vragen zij welke mogelijkheden de staatssecretaris ziet om de verschraling van het openbaar vervoer in Zeeland in samenwerking met de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten tegen te gaan en om de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van Zeeuwse dorpen en steden te waarborgen.

Het CDA zal zich lokaal, provinciaal en landelijk blijven inzetten voor een goed openbaar vervoer netwerk in de regio!
Regelmatig overleggen onze lokale CDA'ers met onze partijgenoten in de provincie en landelijke gremia. Met deze korte lijntjes kunnen we snel problemen (niet alleen m.b.t. het openbaar vervoer, maar ook voor het PFAS-probleem of het onderwijs) aankaarten, aandacht op verschillende niveaus vragen en mee denken/ praten over concrete oplossingen. Samen kunnen we meer!

De vragen vanuit de Tweede Kamerfractie:

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.