06 november 2023

Een recht op een thuis

CDA kandidaat Tweede Kamerlid Dani Bracke (nummer 43 op de lijst), zet zich in voor het belang van betaalbare woningen. Hij begrijpt uit eigen ervaring hoe het is om als alleenstaande starter toegang te zoeken tot de woningmarkt en het renoveren van een huis. Deze persoonlijke ervaring heeft hem gemotiveerd om een verschil te maken en zich in te zetten voor betaalbare huisvesting voor iedereen. Zijn visie lees je hier:

Het Belang van Betaalbare Woningen: Een Recht op een Thuis
Een dak boven ons hoofd hebben is een van de meest fundamentele behoeften van het menselijk bestaan. Het is een plek waar we ons veilig en geborgen voelen, waar herinneringen worden gecreëerd en dromen worden nagejaagd. Een thuis is meer dan alleen een fysieke ruimte; het is een essentieel onderdeel van ons welzijn en onze levenskwaliteit.

Helaas is het vinden van een betaalbare woning voor veel mensen een groeiende uitdaging geworden. In veel regio's in Nederland stijgen de huizenprijzen snel, terwijl inkomens achterblijven. Dit heeft geleid tot een crisis waarbij het recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd voor velen onbereikbaar wordt. Het is een crisis die aandacht en actie vereist.

De kracht van betaalbare woningen
Betaalbare woningen zijn niet alleen van belang voor individuen, maar ook voor gemeenschappen en de samenleving als geheel. Hier zijn enkele redenen waarom we moeten inzetten op de bouw van betaalbare woningen en het renoveren van bestaande panden:

1. Toegankelijkheid voor Iedereen:
Een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot betaalbare huisvesting is een rechtvaardige samenleving. Het maakt het mogelijk dat mensen van diverse achtergronden en inkomensniveaus kunnen deelnemen aan de gemeenschap en hun leven opbouwen.

2. Economische Stabiliteit:
Betaalbare woningen ondersteunen economische stabiliteit. Ze stellen mensen in staat om financiële zekerheid op te bouwen en te investeren in andere aspecten van hun leven, zoals onderwijs en gezondheidszorg.

3. Gezonde Gemeenschappen:
Wijken met betaalbare huisvesting zijn vaak sterker en veerkrachtiger. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners en bevordert sociale cohesie en het vereiningsleven.

Samenwerken voor Verandering
Het belang van betaalbare woningen kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een kwestie die onze gemeenschappen raakt en een weerspiegeling is van onze waarden als samenleving. Het is een taak voor beleidsmakers, overheden en burgers om samen te werken en oplossingen te vinden die betaalbare huisvesting voor iedereen mogelijk maken.

Een dak boven ons hoofd is niet alleen een basisbehoefte; het is een recht waar iedereen aanspraak op moet kunnen maken. Door de inzet van het CDA kunnen we bouwen aan een samenleving waarin niemand zonder een thuis hoeft te zijn. Het is tijd om te investeren in betaalbare woningen en een recht op een thuis voor iedereen te waarborgen. Daar wil CDA en ik het bijzonder mij de komende jaren voor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.