09 oktober 2023

Een tolvrije tunnel voor alle Zeeuwen

2025 staat bij veel Zeeuwen met dikke onderstreping in de agenda. Dat is het jaar waarin de Westerscheldetunnel tolvrij zou worden, nadat de Tweede Kamer dat besluit vorig jaar had genomen. Dit nieuws werd met groot enthousiasme in Zeeland ontvangen, maar een jaar later lijkt er plotseling onzekerheid te zijn ontstaan over de tolvrije status van de tunnel.

Het Rijk heeft recent aangegeven dat er een financieel tekort is van maar liefst 126 miljoen euro om het verlies aan tolinkomsten tussen januari 2030 en maart 2033 te compenseren, wanneer de hypotheek op de tunnel volledig is afbetaald. Deze financiële uitdaging is ontstaan doordat de Tweede Kamer het concept van rekeningrijden, dat als financiële dekking diende voor deze periode, heeft uitgesteld na de val van het kabinet. Dit betekent in theorie dat Zeeuwen vanaf 2030 opnieuw tol zouden moeten betalen voor het gebruik van de tunnel.

Deze ontwikkeling plaatst de toekomst van de tolvrije Westerscheldetunnel in een onzeker daglicht, en het is van vitaal belang dat onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer deze kwestie serieus aanpakken. Daarom is het essentieel om aandacht te besteden aan het standpunt en na te denken op wie u gaat stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen.

Maar laten we niet vergeten dat de Westerscheldetunnel veel meer is dan alleen een kwestie van tol. Het is een cruciale infrastructuur verbinding die Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland verbindt. Het belang van investeren in infrastructuur in regio's zoals Zeeuws-Vlaanderen mag niet worden onderschat.

Een goed ontwikkelde infrastructuur is de levensader van economische groei en welvaart. Het maakt regio's aantrekkelijker voor investeringen en bedrijven, wat resulteert in meer werkgelegenheid en kansen voor de lokale bevolking. Bovendien verbetert een efficiënte infrastructuur de mobiliteit, wat de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere essentiële diensten vergemakkelijkt.

De Westerscheldetunnel is een perfect voorbeeld van hoe infrastructuurinvesteringen de kwaliteit van leven in een regio kunnen verbeteren. Het tolvrij maken van de tunnel zou niet alleen de financiële lasten voor burgers verlichten, maar ook de regionale economie stimuleren en de aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen vergroten.

De Tweede Kamer moet niet alleen de kwestie van de tolheffing in de Westerscheldetunnel aanpakken, maar ook investeren in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur in onze regio. Dit is essentieel voor het welzijn en de groei van Zeeuws-Vlaanderen en andere soortgelijke gebieden.

De toekomst van de Westerscheldetunnel is een kwestie die ons allen aangaat, vooral in Zeeland. Samen kunnen we streven naar een toekomst waarin de Westerscheldetunnel tolvrij wordt. Kies daarom voor de stem voor Zeeuws-Vlaanderen, de stem voor de regio en stem 22 november op onze Zeeuws-Vlaamse kandidaat Dani Bracke (nummer 43)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.