24 oktober 2023

Het belang van bijna gratis kinderopvang

In Zeeuws-Vlaanderen maken we ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Veel jonge kinderen uit onze regio gaan namelijk naar school in België. Ze kunnen daar al vanaf 2,5 jaar terecht, wat ouders anderhalf jaar aan kosten voor kinderopvang in Nederland bespaart. Dit is voordelig voor ouders, omdat Vlaamse scholen ook leerlingenvervoer mogen verzorgen, terwijl Nederlandse scholen dat niet mogen.

Op dit moment zitten ongeveer 1.200 kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen in Belgische scholen. Dat heeft een nadeel voor onze eigen scholen. Minder leerlingen betekent namelijk dat sommige scholen in Zeeuws-Vlaanderen minder goed worden. Daarnaast moeten we het sociale aspect niet over het hoofd zien. Kinderen sluiten vriendschappen in België en nemen deel aan Belgische verenigingen. Hoewel dit goed is voor de kinderen, verergert het de leegloop van onze eigen scholen en verenigingen. Goed onderwijs en een leefbare omgeving horen wat ons betreft bij bestaanszekerheid.

De noodzaak om de bestaanszekerheid te vergroten, geldt als eerste voor onze gezinnen. Daarvoor hervormen we het belasting- en toeslagenstelsel. We verlagen de lasten op arbeid en hervormen de kinderopvangtoeslag naar een systeem van directe financiering aan kinderopvanginstellingen. Daarbij vragen we wel een inkomensafhankelijke bijdrage van hoge inkomens om de grote druk op de kinderopvang niet uit de hand te laten lopen. Voor lage en middeninkomens wordt de kinderopvang bijna gratis. Bij de invoering hiervan moet aandacht zijn voor de capaciteit en kwaliteit van de kinderopvang, de aanpak van overwinsten, het behoud van diversiteit in het aanbod (ieder kind is uniek) en voor de rol van gemeenten die nu voorschoolse educatie faciliteren.

Als we de kinderopvang verlagen zodat deze bijna gratis is, kan dat helpen om meer kinderen in Nederland te houden voor hun eerste schooljaren. Dit kan ons helpen om eigen scholen in Zeeuws-Vlaanderen te behouden en sterker te maken. 
Onlangs werd bekend dat het Kabinet voornemens is de plannen voor gratis kinderopvang met twee jaar heeft uit te stellen. In Zeeuws-Vlaanderen loopt al een proef met gratis opvang en die is succesvol. Uitstel van de landelijke regeling betekend mogelijk een financiële strop voor de Zeeuws-Vlaamse kinderopvang van ongeveer €800,000 per jaar. De proef met gratis opvang ging vorig jaar van start in De Heidepoort in Heikant, De Statie in Sas van Gent en 't Vangnetje in Eede met in totaal 74 kinderen. Nu zitten er bijna 130 kinderen op de opvang. Een stijging van ruim 70 procent. Doordat niet alle Zeeuws-Vlaamse kinderen in Zeeland onderwijs volgen, dreigden verschillende basisscholen en kinderopvangcentra de afgelopen jaren te moeten sluiten.

Ook op personeelsgebied zijn resultaten geboekt. Doordat er meer kinderen naar de opvang gaan, kunnen organisaties hun werknemers grotere contracten aanbieden. Het personeel kan meer uren werken, 28 of dertig uur. Zo geven we onze werknemers meer zekerheid.

CDA-Tweede Kamerlid (en tevens kandidaat op de lijst met nummer 6) Hilde Palland-Mulder heeft om een uitzonderingspositie voor de regio gevraagd: "Een pilot in Zeeland met gratis kinderopvang en startgroepen (voor peuters) laat juist zien dat uitbreiding van de opvang leidt tot meer kansengelijkheid en een betere ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de jonge gezinnen betekent de gratis opvang meer welvaart en een betere balans tussen werk en privé". Nu de stelselherziening met twee jaar is uitgesteld vraagt Palland het kabinet of de pilot in Zeeland kan worden verlengd, om te voorkomen dat de positieve resultaten teniet worden gedaan.
Dani Bracke, kandidaat voor de Tweede Kamer (nummer: 43), wil zich inzetten voor bijna gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen:  "Dit kan ons helpen om onze regio sterker te maken. Het helpt gezinnen, het helpt scholen en het helpt de hele gemeenschap".

Laten we samenwerken om de kinderopvang in onze regio te ondersteunen. Hierdoor kunnen we niet alleen kinderen helpen om vrienden te maken in onze eigen gemeenschap, maar ook onze lokale scholen en verenigingen versterken. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst voor Zeeuws-Vlaanderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.