18 november 2023

Jonge Politici Bundelen Krachten voor Behoud Buslijn 19!

Samen met Antje Beers uit Breda heeft Dani Bracke (beide zijn voor het CDA kandidaat voor de Tweede Kamer, Antje op nummer 36 en Dani op nummer 43), de handen ineen geslagen om buslijn 19 tussen Breda en Hulst te behouden. Iedereen die gebruik maakte van Lijn 19 vrijdag heeft een lekkere chocoladeletter gekregen. Beide benadrukken het cruciale belang voor studenten en pleiten voor een investering van 200 miljoen extra in regionaal OV. Mobiliteit is essentieel voor groei!

Het belang van openbaar vervoer: Een levensader voor onze regio
Openbaar vervoer is meer dan alleen een manier om van A naar B te komen. Het is een levensader die onze gemeenschappen met elkaar verbindt, kansen biedt aan jongeren, zorglocaties toegankelijk maakt en families de mogelijkheid geeft elkaar te ontmoeten. Het is van cruciaal belang dat openbaar vervoer goed geregeld is in onze regio, en het CDA zet zich hier volledig voor in.

Red de Bredabus! Die oproep doet de nummer 43 op de CDA kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen Dani Bracke richting zijn partijgenoten in Den Haag. Onlangs werd bekend dat geen enkele vervoerder zich heeft ingeschreven voor de nieuwe bus concessie die in 2025 ingaat. SGP-gedeputeerde van der Maas wil eerst onderzoeken waarom geen enkele vervoerder zich heeft ingeschreven, echter de buschauffeurs van Connexxion konden het antwoord wel al geven: 'Het OV wordt zo uitgekleed dat het voor geen enkele vervoerder financieel aantrekkelijk is om zich in te schrijven. Op papier is het allemaal prachtig, maar het is een wirwar van producten waar niemand wijs uit kan worden”. Met andere woorden worden er te veel buslijnen geschrapt waardoor er geen winst te behalen is stelt Bracke.

Eén van de lijnen die op de toch staat is lijn 19, ook wel de Bredabus genoemd. De al jaren voortdurende onzekerheid rondom de toekomst van de Bredabus werpt een schaduw van bezorgdheid over Zeeuws-Vlaanderen. Bracke: ‘De Bredabus is niet alleen een vervoersmiddel, maar een symbool van verbinding voor studenten, inwoners en culturele activiteiten. Het schrappen van lijn 19 zal van grote impact zijn voor onze studenten. Het is niet alleen een kwestie van een langere reistijd naar de collegezaal, maar ook van verbroken verbindingen met de gemeenschap en culturele activiteiten. De Bredabus biedt studenten de mogelijkheid om met enig gemak terug te keren naar de gemeente Hulst, waar ze hun hobby's kunnen blijven beoefenen en werkzaam kunnen zijn in de regio. Deze mogelijkheid versterkt de band tussen jongeren en de gemeenschap, wat van onschatbare waarde is voor zowel hun persoonlijke ontwikkeling als de toekomst van onze gemeente. Als de jongeren niet meer terug kunnen komen (of de reistijd wordt nog langer) dan haken ze af in het verenigingsleven. Leden en vrijwilligers zijn onmisbaar om de voetbalvereniging, het muziek, carnaval of de jaarlijkse rommelmarkt in stand te houden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Het mogelijk verdwijnen van de Bredabus illustreert de bredere zorgen die worden aangekaart in het rapport "Elke Regio Telt". Het wegvallen van openbaar vervoer kan leiden tot een spiraal van verschraling, waarbij het gebrek aan mobiliteit de lokale economie en sociale activiteiten belemmert. Het rapport onderstreept het belang van duurzame mobiliteit om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van regio's te behouden, en de recente gebeurtenissen in Zeeuws-Vlaanderen dienen als een praktisch voorbeeld van deze uitdagingen. Voor Bracke is bereikbaarheid van de regio één van zijn speerpunten. Het CDA wil fors meer geld uittrekken voor regionaal openbaar vervoer en regionale bereikbaarheid. Om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van ieder dorp op orde te houden, moet elke kern bereikbaar zijn met het OV. OV is een basisrecht. Op dit moment staat het OV zodanig onder druk dat te veel vanuit een rendementsdenken er buslijnen en andere OV-mogelijkheden worden ingekort of niet worden uitgebreid. Daarom is investering essentieel om deze weer te vergroten. Bracke: ‘Laten we beginnen met het instant houden van de Bredabus in de huidige vorm en eigenlijk wil ik er nog een schepje bovenop doen: laten we de dienstregeling uitbreiden’.

Toegang tot onderwijs
Een goed openbaar vervoer netwerk is essentieel om ervoor te zorgen dat jongeren naar hun scholen in- en buiten Zeeland kunnen reizen. Onderwijs is de sleutel tot de toekomst, en het mag niet beperkt worden door gebrek aan vervoersmogelijkheden. Het CDA begrijpt dat investeren in openbaar vervoer cruciaal is om jongeren toegang te geven tot onderwijs en de mogelijkheid om te groeien en te leren.

CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul diende onlangs een motie en daardoor gaat er nu een streep door de bezuinigingen op regionaal vervoer. Dat is een opluchting voor studenten in de regio en belangrijk voor de bereikbaarheid van heel Nederland. In een fatsoenlijk land is wat het CDA betreft bereikbaarheid een basisrecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.