15 januari 2022

Schriftelijke vragen over de personeelsbezetting in de verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam

Ons CDA Hulst raadslid Carry Nijskens – de Maat heeft afgelopen week schriftelijke vragen ingediend over de personeelsbezetting in de verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam. Via de media moesten wij vernemen dat ZorgSaam gaat snijden in de personeelsbezettingen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, concreet in met name in de gesloten afdelingen van de verpleeghuizen. Het CDA maakt zich daar grote zorgen over.

De mensen in de zorg hebben het al heel lang erg zwaar. Wie er wel eens komt weet dat de mensen die daar werken hun werk doen met hun hele ziel en zaligheid. Maar desondanks schieten zij soms toch nog tekort. De groepen zijn groot en de steeds ouder wordende vaak demente cliënten hebben ook steeds meer fysieke zorg nodig. In de zwaarste periode met Corona werd van het personeel bovenmenselijk veel gevraagd. Hiervoor werden ze door iedereen geprezen, ook door de overheid. Het leidde tot een eenmalige beloning voor de mensen in de zorg maar structurele salarisverhogingen bleven uit. Ook de in de personele bezetting kwam geen extra ruimte.

Het nieuws dat ZorgSaam, mogelijk vanwege voorgenomen grote investeringen van plan zou zijn om de personeelsbezetting te verlagen heeft ons dan ook onaangenaam getroffen. In plaats van een uitkleding van de langdurige zorg zou extra personeel op deze afdelingen ons inziens beter op zijn plaats zijn. Wij vrezen dat door de voorgenomen maatregelen de kwaliteit en de continuïteit van de langdurige zorg in onze gemeente nog verder onder druk komt te staan en zelfs in de knel kan komen. Daarnaast voelen wij mee met het reeds zwaar belaste personeel. Houden zij het vol?
ZorgSaam is de grootste leverancier van langdurige verpleegzorg in onze gemeente. Het raakt heel veel mensen.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan de portefeuillehouder:
• Is de wethouder op de hoogte van de vandaag via Omroep Zeeland uitgelekte plannen van ZorgSaam?
• Deelt hij onze zorgen voor de kwaliteit en de continuïteit van de langdurige zorg? 
• Zo ja, heeft hij al enig idee wat hij hier aan gaat doen?

Omroep Zeeland besteede hier afgelopen week ook aandacht aan, klik hier voor het artikel op de website van onze provinciale omroep: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14350115/zorgen-om-verpleeghuiszorg-zet-de-plannen-voor-nieuwbouw-zorgsaam-op-pauze?fbclid=IwAR1InWKWLScQX9ZcNCYpmyR7R-I4s2AnDyTDSoU932cChIWnXuy4G9achEs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.