10 februari 2020

Vragen en opmerkingen over Visie Dullaertwijk

In de afgelopen commissievergadering Samenleving heeft Raadslid Carry Nijskens – de Maat de vragen en opmerkingen die de CDA Hulst fractie heeft met betrekking tot de Visie Dullaertwijk gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Het CDA Hulst is blij met de visie, Nijskens – de Maat: ‘Het geeft goed de stand van zaken in onderhoud en gebruik van accommodaties weer. Wel mis ik in dit stuk een visie op de woningbouw, het groener maken van de parkeerterreinen en de groenvoorziening in het algemeen.

Voorts vraagt het CDA aan het college van B&W wat de gemeente Hulst van plan is als de polikliniek mogelijk verhuist. Heeft het college dan een plan voor de vrijkomende panden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.