18 januari 2024

Werkbezoek bij de brandweer van Vogelwaarde

Op maandag 15 januari heeft een delegatie van het CDA-Hulst een leerzaam werkbezoek gebracht aan de brandweer van Vogelwaarde. Tijdens dit bezoek kregen we uitgebreide uitleg over de diverse taken en verantwoordelijkheden van de brandweer, de samenstelling van het team (inclusief leeftijdsverdeling) en hebben we een indrukwekkende oefening bijgewoond.

Het werd al snel duidelijk dat de huidige huisvesting van de brandweer niet meer voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een moderne organisatie. Het pand is verouderd en sluit niet aan bij de omvang van de brandweer en de hedendaagse eisen. Niet alleen de brandweer maakt gebruik van deze faciliteiten, maar ook ambulancepersoneel, dat momenteel slechts kan slapen in stoelen die in de kantine staan.
Deze situatie benadrukt het belang van investeren in een geschikte en eigentijdse accommodatie voor de brandweer en aanverwante hulpdiensten. Een goed uitgeruste en efficiënte brandweer is van cruciaal belang voor de veiligheid van onze gemeente Hulst. Het is essentieel dat de brandweer kan beschikken over de juiste middelen en infrastructuur om adequaat te kunnen reageren op noodsituaties.

Wij roepen het college van B&W dan ook op tot het nemen van concrete stappen om te voorzien in een modern en functioneel onderkomen voor de brandweer in Vogelwaarde. Het welzijn van de brandweerlieden en het vermogen om snel en doeltreffend te handelen bij noodgevallen staan hiermee direct in verband. Daarnaast kan een investering in de regionale brandweer bijdragen aan een veiligere leefomgeving en het versterken van de hulpverleningscapaciteit binnen de regio.

Wij zullen ons als CDA-Hulst blijven inzetten om dit belangrijke onderwerp op de agenda te houden en dringen aan op passende maatregelen om de brandweer in onze gemeente te voorzien van een goede huisvesting.

Tot slot dank aan het brandweer corps van Vogelwaarde voor het hartelijke ontvangst en de input die jullie hebben geleverd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.