Anton Geluk

Statenlid

Werken aan een aantrekkelijk en leefbaar (Noord)Zeeland!

Als 54 jarige boerenzoon, geboren en getogen op het Zeeuwse eiland Tholen, spreek ik de taal van de regio. Ik ben getrouwd, vader van 3 kinderen en actief in 3 verenigingen in het mooie Sint-Annaland. Alleen met elkaar houden we onze dorpen leefbaar. 

Als Adviseur Food & Agri ken ik de uitdagingen van een ondernemer. Daarom wil ik mij inzetten voor een provincie waar het goed recreëren, wonen maar ook goed werken is. 

Ik ga voor een duurzaam bereikbaar Zeeland met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, toekomstbestendige landbouw en ruimte voor nieuwe initiatieven en duurzame ontwikkelingen. 

Goed natuurbeheer, kwaliteitsrecreatie, goed openbaar vervoer voor schoolgaande kinderen en ruimte voor woningbouw in dorpen hoort hierbij. 

Door mijn achtergrond en mijn werk als Adviseur Food & Agri heeft de agrarische sector een speciale plek. Deze sector is belangrijk voor ons mooie buitengebied en de Zeeuwse economie. Daarom zet ik mij in voor toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Dit is alleen mogelijk met goed zoetwater, goede bodemvruchtbaarheid waarvoor ook dierlijke mest nodig is en voldoende middelen om de groei van gewassen bij te kunnen sturen.  

Naast kunstmest en een passend pakket aan gewasbeschermingsmiddelen is dit ook goed faunabeheer, waartoe ook afschot behoort, om bijvoorbeeld overlast van vossen en ganzen te beperken. Beheer van de vos is noodzakelijk voor de bescherming van o.a. onze bodembroeders en goed ganzenbeheer is nodig om de wildschade aan landbouwgewassen te beperken.   

Kunnen De Provincie en ik dit allemaal alleen? Neen! Werken aan een beter Zeeland doe je samen, met iedereen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.