Anton Geluk

Penningmeester

Als 50-jarige boerenzoon, geboren en getogen op het Zeeuwse Tholen, spreek ik de taal van de regio. Een regio waarin ik als Financieel Specialist Food & Agri werkzaam ben. Ik ben getrouwd, vader van 3 kinderen en actief in 3 plaatselijke verenigingen. Want alleen met elkaar houden we onze dorpen leefbaar.

Ik wil me inzetten VOOR Zeeland. Dat is voor mij een duurzaam en vitaal platteland met goed natuurbeheer, kwaliteitsrecreatie, goed openbaar vervoer en ruimte voor woningbouw in dorpen. Met aandacht voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een goede bereikbaarheid van Zeeland. Hier bij hoort het stimuleren van innovatieve landbouw met zoet water en duurzame ontwikkelingen. Kunnen De Provincie en ik dat alleen? Neen! Werken aan een beter Zeeland doe je samen, met iedereen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.