Cas Vesseur

Statenlid

De onderwerpen waar ik mee aan de slag wil gaan de komende periode voor Zeeland zijn onder andere:

  • Landbouw en stikstof

Binnen Zeeland moeten we inzetten op managementmaatregelen. Door voermaatregelen is het binnen de veehouderij bijvoorbeeld mogelijk om tot 20% minder stikstofuitstoot te realiseren. Dit is echter een proces wat veel specialistische kennis vraagt, en gefaciliteerd moet worden door de overheid. Daarnaast zijn er andere maatregelen, bijvoorbeeld door aanpassing van ruwvoederwinning en bemesting is nog meer winst hierop te behalen.

  • Duurzame hernieuwbare energie

We moeten energie meer lokaal opwekken en inzetten. Bijvoorbeeld door het oprichten van lokale energie-coöperaties met de landbouwbedrijven als energieleverancier, zowel zon op dak, kleinschalige windenergie en mono-mestvergisting.

  • Leefbaarheid van het platteland

Om de leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en te versterken moeten we ons inzetten om meer woongelegenheid te krijgen in alle kernen. Als we kijken naar West-Zeeuws-Vlaanderen is het aanbod van woningen voor starters veel te klein. Hier moet de komende jaren verbetering in komen willen we de jeugd behouden voor de streek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.