09 juni 2017

De veerpont van Sluiskil: de stichting aan het roer

Middelburg – 9 juni 2017 – Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 juni zijn de gang van zaken omtrent de veerpont van Sluiskil besproken. Het CDA heeft respect voor de stichting, de vrijwilligers en de bestuurders.

Al geruime tijd houden zij met man en macht het pontje in Sluiskil in de vaart. Nu geven zij echter aan dat het tijd is om alle hens aan dek te halen: het punt wordt genaderd waarop duidelijk moet worden of de pont een langdurig leven is beschoren of dat er voorgoed voor anker moet worden gegaan, aldus het CDA in de persoon van Maarten Janssens.

Er is een verzoek gekomen van de stichting om financieel bij te dragen aan het voorlopig voortzetten van de dienstverlening. Daar ziet het CDA echter wel een ondiepte in het vaarwater: deze verbinding is geen officiële OV-verbinding meer. Geld geven vindt het CDA daarom geen optie.

De afgelopen dagen is intensief contact geweest tussen een aantal partijen, welke heeft geleid tot een gezamenlijke motie. In deze motie staat een opdracht tot een beperkte financiële bijdrage. Beperkt in hoogte en beperkt in tijd. Maar aan die bijdrage moeten wat het CDA betreft wel een aantal voorwaarden worden verbonden, welke in de motie staan vermeld.

Belangrijk hierbij is dat het niet het college is dat hier aan het roer staat, maar de stichting. Het CDA ziet de financiering dan ook als een middel om het pontje weer de wind in de zeilen te geven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.