23 juni 2017

Knooppunt Zoomland: CDA wil een voortvarende aanpak

Vrijdag 23 juni heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over knooppunt Zoomland. De hoeveelheid verkeer is bij dit punt met 70% toegenomen wat regelmatig leidt tot congestie. Het CDA wil dat Zeeland samen met Brabant gaat lobbyen bij het Rijk voor een voortvarende aanpak van dit probleem.

In de PZC van woensdag 21 juni wordt er in het artikel ‘Actie nodig tegen files bij knooppunt Zoomland Bergen op Zoom’ door de Brabantse Zeeuwse Werkgevers (BZW) gepleit voor een krachtige lobby naar het Rijk om de problemen rondom knooppunt Zoomland op te lossen. Begin 2017 hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen gezamenlijk een brief geschreven aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over onder andere de verkeersafwikkeling op knooppunt Zoomland. Tussen oktober 2014 en oktober 2015 is de hoeveelheid verkeer op de A4 ten noorden van knooppunt Zoomland toegenomen wat zorgt voor congestie. Voor de doorstroming naar en uit Zeeland is dit onwenselijk.

Zoals bij de inleiding aangegeven wil het CDA dat er een plan van aanpak komt. Een extern onderzoek van het bureau Goudappel Coffeng heeft voor de kortere en langere termijn in beeld gebracht welke maatregelen genomen zouden moeten worden om een verdere toename van het verkeersleed te voorkomen.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Onderkent het college van Gedeputeerde Staten evenals de CDA-fractie de in het PZC-artikel ‘Knooppunt Zoomland slibt dicht’ geschetste problematiek?
  2. Ziet het college van Gedeputeerde Staten het belang van een goede verkeersafwikkeling bij knooppunt Zoomland voor de doorstroming van en naar Zeeland?
  3. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de lobby van de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen richting het Rijk om de problemen van het dichtslibben van Knooppunt Zoomland aan te pakken?
  4. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om aan te sluiten bij deze lobby, zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.