29 september 2023

Adequaat toezicht houden op omvangrijke, complexe, en impactvolle projecten

Vrijdag 29 september - MIDDELBURG - Het CDA is positief over het Kader Grote projecten. En de herziening geeft aan dat het een nuttig, nodig en levend document is. Het was niet voor niets dat we na het rapport `de parelduiken vreest de modder niet’ een beter instrument moesten hebben om als provinciale staten bovenop de grote, moeilijke, impactrijke projecten te gaan zitten. Hannie Kool-Blokland licht het onderwerp toe.

Met een duidelijke structuur, heldere momenten waarin PS de informatie kan wegen, en Go of No-Go beslissingen kan mennen. Dat instrument willen we levend houden. Het moet gebruikt worden en het wordt al jarenlang gebruikt. Het heeft al vele jaren zijn nut bewezen. We hebben dit voorjaar het rapport van de evaluatie met elkaar besproken en nu zijn de aanbevelingen opgenomen in het hernieuwde kader. Dankzij een goede discussie in de cie Bestuur is er ook nog een verduidelijking p[genomen in het nieuwe kader. Raadpleging van de voortgangsrapportages dient in via iBabs, hét stateninformatie en vergadersysteem. Daarin kunnen we het nog altijd terug lezen.

Het CDA benadrukt dat de tweejaarlijkse evaluatie nodig blijft. Juist met die grote risicovolle projecten, moeten we als Staten dicht op de inhoud zitten, volledige informatie hebben en we moeten ons buitengewoon bewust zijn van de maatschappelijke impact. Dat maakt ook dat projecten die wellicht niet alle zeven vinkjes halen, toch ook grote impact kunnen en zullen hebben, en een zeer intensieve rapportage naar de Staten rechtvaardigen. We zijn verheugd dat de projecten die niet meteen de 3 keer 7 vinkjes halen, maar ook mogelijk bij een grote impact hebben, toch kunnen worden voorgelegd aan PS om alsnog toe te voegen aan de grote projecten. Wij gaan ervan uit dat GS dan ook daar specifieke aandacht aan geeft, maar ook aan de projecten die niet in de zone van de 18-21 punten zitten, in de geijkte instrumenten rapporteert die daarvoor beschikbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.