25 maart 2024

CDA benadrukt belang zeegroentensnijders

Maandag 25 maart - Het debat over zeegroenten snijden in Zeeland blijft actueel, met recente bijdragen van Statenlid Anton Geluk van de CDA Statenfractie Zeeland! Geluk heeft herhaaldelijk het belang van zeegroenten snijders benadrukt tijdens de commissie ruimte van vrijdag 22 maart en heeft enkele belangrijke punten naar voren gebracht tijdens deze zitting.

Geluk, die al geruime tijd namens de CDA fractie het woord voert over dit onderwerp, heeft zijn standpunt herhaald dat zeegroenten snijders niet de hoofdoorzaak zijn van verstoringen op de schorren, wat sommigen wel beweren. Hij wijst op een recent rapport genaamd "Broedvogels zeegroentesnijgebieden Oosterschelde", waarin wordt benadrukt dat menselijke verstoringen, waaronder die van zeegroenten snijders, slechts een deel zijn van een groter probleem van verstoring in de regio.

"En weer gaat het over het zeegroentesnijden. Al zolang ik namens de CDA fractie woordvoerder ben, zet ik me in voor de zeegroentesnijders. Ik, en ook mijn fractie, ben er namelijk van overtuigd dat zeegroentesnijders geen grote verstoringen op de schorren veroorzaken. Zij zijn er zeker niet de oorzaak van dat het leefgebied van vogels op de schorren verslechterd."

Daarnaast heeft Geluk kritiek geuit op de hoge kosten die gepaard gaan met het dossier zeegroenten snijden, waarbij hij opmerkt dat deze kosten in 2023 bijna 190.000 euro bedroegen en in 2024 zelfs 275.000 euro. Hij stelt vragen aan de gedeputeerde over hoe deze kosten worden rechtvaardigd en hoe ze in de toekomst zullen worden beheerd.

Het Statenlid heeft ook vragen gesteld over de effecten van zeegroenten snijden op het broedsucces van beschermde vogelsoorten, waarbij hij wijst op positieve resultaten uit het genoemde rapport. Verder vraagt hij of de gedeputeerde deelt in de zorgen van terreinbeheerders over de impact van zeegroenten snijders op broedvogels.

Tot slot vraagt Geluk wat de plannen zijn voor het geval terreinbeheerders vanaf 2026 geen alternatieve snijgebieden beschikbaar stellen, en of de provincie bereid is om sancties op te leggen aan deze terreinbeheerders. De CDA Statenfractie blijft het dossier zeegroenten snijden kritisch volgen en roept op tot een constructieve dialoog over hoe verder te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.