13 augustus 2020

CDA bezorgd over ruimtelijke plannen i.c.m. UNESCO-park

Donderdag 13 augustus - MIDDELBURG - Op woensdag 29 juli verscheen in het nieuws dat Zeeland deel moet gaan uitmaken van één groot UNESCO-park. Dit is naar aanleiding van de intentieverklaring “Geopark Schelde Delta” die opgesteld is in samenwerking met meer dan vijftig organisaties en ondertekend is op 28 november 20192. De CDA-Statenfractie Zeeland heeft kennis genomen van de intentie om aan te sluiten bij het Geopark zoals voorgelegd in de begroting, vaststelling omgevingsplan en nota natuurbeleving. Het CDA heeft echter geconstateerd dat Provinciale Staten buitenom de openbare besluitenlijst van 3 december 2019 niet verder is geïnformeerd over de ontwikkelingen van dit besluit.

Het CDA kan zich vinden in de Unesco status voor het gebied en ziet mogelijkheden voor een recreatieve ontwikkeling van Zeeland als UNESCO werelderfgoed. Maar tevens is het CDA bezorgd voor mogelijke consequenties voor ruimtelijke plannen.

De CDA-Statenfractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Kan GS aangeven wat de huidige status is van de ontwikkelingen van het Geopark Schelde Delta en welke kosten hiermee gemoeid zijn?
  2. Kan GS ervaringen van andere gebieden voorleggen?
  3. Constateert GS consequenties voor ruimtelijke plannen en/of nota’s in Zeeland, die door het UNESCO-park in het geding komen? Zo ja, op welke wijze wordt hiermee omgegaan?
  4. De intentieverklaring is ondertekend door een groot aantal organisaties, waaronder de gemeenten van Zeeland. Kan GS aangeven wat de exacte inzet per regio zal bedragen?
  5. Hoe wordt dit UNESCO-keurmerk van toegevoegde waarde voor Zeeland en op welke wijze wordt dit onder de aandacht gebracht onder de Zeeuwse bevolking en toeristen?
  6. In het jaarverslag van 2019 wordt het Geopark genoemd als living lab tegen overstromingsrisico’s. Kan GS dit nader aanduiden?
  7. Kan GS aangeven op welke wijze PS actief betrokken kan worden bij de toekomstige ontwikkelingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.