05 februari 2020

CDA dient schriftelijke vragen in over blauwe energie

Woensdag 5 februari - MIDDELBURG - Afgelopen week werd het nieuws bekend dat de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om een blauwe elektriciteitscentrale in Katwijk te bouwen gestrand is.  Statenleden Jeffrey Oudeman en Jaap Scheele hebben naar aanleiding van het bovenstaande schriftelijke vragen ingediend over blauwe energie. 

Klimaatverandering dwingt ons te zoeken naar alternatieve energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten. Naast de bekende technieken als windmolens, zonnepanelen, getijde en kernenergie is ook ‘blauwe energie’ een optie. Blauwe energie kan gewonnen worden uit het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water. Deze techniek is zeker geen oplossing voor de gehele energietransitie, maar heeft wel een theoretisch potentieel van 30% van onze nationale elektriciteitsvraag. 

Naast energieopwekking is het ook mogelijk om met dezelfde installatie niet alleen elektriciteit op te wekken maar ook super schoon waterstof. 

Al decennialang wordt er in laboratoria over de hele wereld gezocht naar de beste techniek. In 2014 heeft koning Willem Alexander een proefopstelling in de Afsluitdijk in gebruik genomen waarmee de stap van laboratorium naar praktijk gemaakt werd. Parallel daaraan heeft het bedrijf achter deze proefopstelling, REDstack, een samenwerking gezocht met de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland om een eerste centrale te bouwen. Helaas heeft het hoogheemraadschap 2 weken geleden besloten om de intentieovereenkomst niet te verlengen vanwege een gebrek aan investeerders voor deze Zuid-Hollandse centrale. Dit is extra bijzonder omdat het lijkt alsof dit besluit genomen is zonder de lancering van nationale fonds Invest-NL onder aansturing van Wouter Bos, af te wachten. 

Zeeland, met de ambitie om de broeikasgassen sterk terug te brengen, met een sterk industriecluster waar veel waterstof nodig is in de verduurzaming, én Zeeland met de ambitie om een proeftuin te zijn voor experimenten voor energievraagstukken lijkt wat ons betreft dé aangewezen plaats voor de eerste blauwe energiecentrale. Daarom hebben wij, nu bekend is dat de centrale niet in Katwijk komt, de volgende vragen:

  1. Kent u deze techniek, de proef bij de afsluitdijk, en het nieuws dat de centrale in Katwijk afgeblazen is?
  2. Hoe beoordeelt u de kansen van deze techniek in Zeeland in het licht van het coalitieakkoord? (“Wij zien kansen. Zeeland heeft Nederland wat te bieden, zoals nieuwe manieren om met klimaat- en energievraagstukken om te gaan. Zeeland heeft de ruimte om hierin te experimenteren. Daar kan heel Nederland zijn voordeel mee doen.”)
  3. Afhankelijk van het antwoord op de voorgaande vragen: bent u bereid om zo spoedig mogelijk in overleg met REDstack en eventueel Waterschap Scheldestromen een eerste onderzoek uit te voeren naar de kansen in/voor Zeeland hierin zodat dit eventueel in de uitwerking van de RES opgenomen kan worden? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.