09 februari 2024

CDA pleit voor gelijk speelveld fruitteelt

Vrijdag 9 februari - PROVINCIEHUIS - Vandaag is een belangrijke stap gezet voor de fruitteeltsector in Zeeland. Provinciale Staten van Zeeland hebben de motie voor een gelijk speelveld voor fruittelers in Europa aangenomen, die het CDA samen met de BBB, VVD, JA21, SGP en PVZ heeft ingediend. Deze motie erkent de cruciale rol van de fruitteelt in Zeeland als economische drager, werkgever en behoeder van het landschap.

Het CDA Zeeland is verheugd over deze ontwikkeling en benadrukt het belang van een eerlijk speelveld voor onze fruittelers. "De fruitteelt is niet alleen van economisch belang, maar ook essentieel voor het behoud van ons prachtige cultuurlandschap", aldus de woordvoerder voor deze motie namens het CDA, Anton Geluk.

In de motie wordt constateert dat Zeeland een van de belangrijkste fruitteeltgebieden van Nederland is, met appels als belangrijkste gewas. Echter, de sector wordt bedreigd door de appelbloesemkever en perenknopkever, waarvoor momenteel alleen het biologische middel Raptol effectief is als bestrijdingsmiddel. Dit middel is in buurlanden zoals Duitsland en België vrij beschikbaar, maar niet in Nederland, wat resulteert in een oneerlijke concurrentiepositie voor Nederlandse fruittelers.

Het CDA Zeeland benadrukt dat een eerlijk speelveld essentieel is voor het voortbestaan van de fruitteelt in Zeeland en roept op tot actie om dit te bewerkstelligen. De motie zal onder de aandacht worden gebracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Kabinet, en andere relevante instanties om verdere actie te ondernemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.