09 december 2022

CDA stelt vragen over uitstel justitieel complex

Vrijdag 9 december - VLISSINGEN - In het nieuws heeft het CDA vandaag vernomen dat de bouw van het nieuwe justitieel complex in Vlissingen twee jaar vertraging oploopt. Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind meldde aan de Tweede Kamer dat het complex naar verwachting pas halverwege 2030 klaar is. Er worden factoren genoemd zoals de stikstofproblematiek, de oorlog in Oekraïne en aanbestedingsproblemen. 

De CDA Statenfractie is zeer verrast door deze berichtgeving die via de media eerder bekend was. Niet alleen schaadt deze vertraging het vertrouwen van Zeeuwen, maar wordt men ook pijnlijk herinnerd aan het proces rondom de marinierskazerne. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS):           

  1. Is GS op de hoogte van deze ontwikkelingen omtrent het justitieel complex?  

  2. Kan GS nadere toelichting geven op de samenloop van omstandigheden die geleid heeft tot deze situatie? 

  3. Wat gaat GS doen om het vertrouwen te behouden? 

  4. Hoe verhoudt zich de opkoop van de boerderij voor de komst van het justitieel complex met het feit dat eerst aankoop zal plaatsvinden voor het legaliseren van PAS-melders? 

  5. Kan GS de Minister van Rechtsbescherming zo spoedig mogelijk uitnodigen om naar Zeeland te komen voor een toelichting? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.