27 oktober 2020

CDA Waterschapsfractie: Deltacommissaris Peter Glas aanwezig bij kennislunch

Dinsdag 27 oktober - HEDWIGE-POLDER - Gezworene Denis Steijaert: "Deltacommissaris Peter Glas was te gast als spreker bij de kennislunch van het Waterschap Scheldestromen. De kennislunch is een initiatief waarbij vier keer per jaar een interressante spreker wordt uitgenodigd. De sprekers bieden inspiratie voor diverse takken van sport. Hierbij worden naast de waterschap-bestuurders ook mensen uitgenodigd van Provincie, Rijkswaterstaat, Roosevelt Academy en de Hogeschool Zeeland."

Onderwerp kennislunch

"Het Deltaplan, veiligheid en zoet water stonden centraal. Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan het Living Lab in de Hertogin Hedwige-polder. Een project van de STOWA (kenniscentrum van de regionale waterbeheerders) en zijn Belgische evenknie (MOW). Doel is om komende jaren kennis op te doen omtrent daadwerkelijke dijksterkte, ontwikkelen van een nieuwe en professionelere crisisbeheersing en het opleiden van medewerkers. In de praktijk worden overloop- en overslagproeven gedaan om kennis op te doen. Ook piping (onderlangs waterkanaal onder de dijk) wordt onderzocht. Al met al een zeer interessant bezoek waarbij de Deltacommissarris aangaf dat hij zeker terug wilde komen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.