09 juli 2020

CDA Zeeland dient moties in over vossen- en wolvenbeheer

Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - CDA Zeeland heeft in de personen van Anton Geluk en RInus van 't Westeinde moties ingediend over de wolf en de vos. "We verzoeken het college om het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de Faunabeheereenheid Zeeland zo snel mogelijk vast te stellen vooruitlopend op het besluit inzake “Additioneel vossenbeheer in Natura 2000-gebieden”."

Motie “Vaststelling Faunabeheerplan Vos 2020-2025”

De eerste motie betreft het vaststellen van het Faunabeheerplan Vos 2020 - 2025. Het plan wordt door alle betrokken stakeholders ondersteund en heeft jaren in beslag genomen. Het is een plan dat goed onderbouwd is met maatregelen die effectief zijn om het aantal vossen in Zeeland beheersbaar te houden ter bescherming van onze weidevogels en dan vooral de bodembroeders. Het CDA vindt dan ook dat verdere vertraging van effectief vossenbeheer in Zeeland ontoelaatbaar is en dat dit plan zo spoedig mogelijk vastgesteld moet worden

Motie provinciale aanpak van de wolf

De tweede motie die het CDA ingediend heeft, betreft de provinciale aanpak van de wolf. Inmiddels hebben al diverse aanvallen van de wolf plaatsgevonden op schapen, paarden en andere landbouwhuisdieren in West-Brabant en België. De wettelijke mogelijkheden zijn tot nu beperkt, terwijl de wolf al op 30 kilometer van de Zeeuwse grens al waargenomen is. Het CDA verzoekt het college om een handelingsperpectief te creëren om te voorkomen dat wolven te lang in de provincie aanwezig zijn, of verblijven in gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is in het belang van de natuur, de (agrarische) bedrijven en de bewoners.

Eindresultaat

De moties zijn aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.