10 juli 2020

CDA Zeeland pleit voor rust voor Zeeuwse bedrijven in de stikstofcrisis

Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft ingesproken bij het agendapunt over stikstof bij de Statenvergadering van 9 en 10 juli. Hierbij zijn er diverse vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Over stikstof is al veel gezegd. Wij gaan ervan uit dat de gedeputeerde de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten zal overnemen in de verdere uitvoering van de strategische aanpak stikstof. Maar toch nog een vraag: Hoe staat het met de invulling van de “ stikstofmotie” die de laatste Statenvergadering van 28 en 29 mei is aangenomen? Is de inhoud al onder de aandacht van de minister gebracht? Zoals:

 • Noodzakelijke legalisatie van PAS-meldingen.
 • Voorkeur voor innovatie en verduurzaming boven opkoop van bedrijven.
 • Het voorkomen van speculatief opkopen van Stikstofruimte.
 • Maar ook het voorkomen van opkopen van stikstofruimte door andere provincies zoals Noord-Brabant pas heeft gedaan.

Verder voorzitter nog het volgende:

 • Bufferzones rondom N 2000 gebieden. Graag de bevestiging dat dit alleen op vrijwillige basis en zonder beperkingen gaat gebeuren.
 • Van alle stikstof in Zld komt een groot deel uit het buitenland. Daarom vindt het CDA dat het belangrijk is om in gesprek te gaan en te blijven met Vlaanderen. Graag een update.

En dan de RUD. De RUD stuurt brieven aan melkveehouders voor een zogenaamde administratieve controle Programmatische Aanpak Stikstof waarin ze vragen om informatie over het aantal aanwezige dieren. Daarom de volgende vragen aan de gedeputeerde

 • Kent u deze brief?
 • Wat is het doel hiervan?
 • Vindt u deze zinvol?

Provincies en kabinet hebben toch afgesproken dat vergunningen volledig benut kunnen worden wanneer deze niet gewijzigd of vernieuwd worden. Controle vindt plaats o.b.v. het aantal dieren terwijl we bij intern en extern salderen kijken naar het aantal dierplaatsen in een stal.

 • Leidt de controle niet onnodig tot onrust onder veehouders?

De brief van de RUD is dus onduidelijk wat het doel betreft. Betere afstemming tussen RUD en de provincie is nodig. Dus laat de RUD nu stoppen met het versturen van deze brief:

 • Brief is volgens ons nu niet zinvol.
 • Kost nu dus onnodig geld.
 • En geeft nu alleen onrust.

Rust hebben we nodig. Rust voor onze Zeeuwse bedrijven. Rust door een pakket aan “stikstof maatregelen” die gebiedsgericht zijn en moeten leiden tot een versterking van de Zeeuwse natuur en van Zeeuwse bedrijven. Onze natuur, veehouderij, visserij en al die andere Zeeuwse bedrijven zijn essentieel voor de leefbaarheid van:

 • Onze dorpen.
 • Ons platteland.
 • Ons Zeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.