09 februari 2024

CDA Zeeland reageert op Rekenkameronderzoek naar subsidiebeleid

Vrijdag 9 februari - PROVINCIEHUIS - Het CDA Zeeland heeft haar dank uitgesproken aan de Rekenkamer voor het uitvoeren en presenteren van een degelijk onderzoek naar het subsidiebeleid. In een reactie op het onderzoek benadrukt het CDA dat het verheugd is te zien dat het huidige subsidiebeleid als goed en solide wordt beoordeeld. Bovendien waardeert de partij het dat Gedeputeerde Staten bereid is om de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. Statenlid Rinus van 't Westeinde voerde het woord.

Desalniettemin benadrukt het CDA dat het belangrijk is dat niet alle subsidieverstrekkingen strikt worden gekaderd binnen een beleidsdoel. De partij pleit voor het behoud van ruimte voor andere initiatieven binnen het subsidiebeleid.

Wat betreft het ontwerpbesluit, heeft het CDA nog bedenkingen over de noodzaak van een externe accountantscontrole voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van subsidieverstrekkingen. De partij is van mening dat het aan de auditcommissie is om aanvullend advies uit te brengen over welk instrument het beste kan worden ingezet om deze aspecten te controleren. Het CDA steunt daarom het amendement van de VVD in deze kwestie.

Het CDA blijft nauwlettend betrokken bij de verdere ontwikkelingen rondom het subsidiebeleid en zal zich blijven inzetten voor een transparant en effectief subsidiestelsel dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen in Zeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.