01 maart 2024

CDA Zeeland stelt kritische vragen over bestuursprogramma en tunnelrapportage

Vrijdag 1 maart - PROVINCIEHUIS - Het CDA in Zeeland heeft tijdens de commissie Bestuur van de Provinciale Staten kritische vragen gesteld over het bestuursprogramma en de recente rapportage met betrekking tot een tunnel in de provincie. Burgercommissielid Anne van de Swaluw, namens het CDA, leverde waardevolle input tijdens de vergadering. Van de Swaluw bracht onder andere het volgende naar voren.

IPO en beleidsplannen

Het CDA maakt zich zorgen over de onbalans tussen de beschikbare middelen en de ambities van de provincies, zoals aangegeven door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Van de Swaluw vroeg zich af wat het IPO concreet van plan is om te doen en of er keuzes moeten worden gemaakt in welke ambities worden nagestreefd. Daarnaast uitte zij vragen over de rol van BIJ12 en hoe deze ondersteuning zal worden ingezet op andere domeinen.

Tunnelrapportage

Het CDA heeft kennis genomen van de rapportage van Arcadis met betrekking tot een tunnel in Zeeland. Hoewel er geen acuut gevaar dreigt volgens het onderzoek, stelde het CDA aanvullende vragen. Zo werd gevraagd naar de locatie van andere kleinere scheuren die zijn gevonden, de aanpassingen in metingen en monitoringen om toekomstige schade te voorkomen, en het verschil tussen de publieke en vertrouwelijke versie van het rapport. Ook werd door het CDA gevraagd naar de aansprakelijkheid voor schade die binnen de tien jaar na oplevering van de tunnel valt.

Deze kritische vragen van het CDA benadrukken de betrokkenheid bij belangrijke thema's en het streven naar transparantie en veiligheid voor de inwoners van Zeeland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.