19 februari 2020

CDA Zeeland stelt vragen over visserij

Dinsdag 19 februari - MIDDELBURG - Statenleden Rinus van 't Westeinde en Jeffrey Oudeman hebben schriftelijke vragen gesteld over de visserijsector. Het CDA vindt het belangrijk dat Zeeland een eigen visserijsector heeft met voldoende bestaansmogelijkheden. Lees de vragen hieronder.

In het kort

Onlangs verscheen in de Volkskrant een analyse over het Noordzeeakkoord - een onderhandelingsresultaat tussen ministeries, visserij-, natuur- en energieorganisaties. In het akkoord staat nu onder andere dat er een verdeling komt tussen visserij in de zuidelijke Noordzee en meer windmolenparken op in de noordelijke Noordzee. 

Voor Zeeland is deze afstemming erg belangrijk omdat zowel energie als de visserij belangrijk voor ons zijn. De visserijsector vormt immers een bouwsteen van de Zeeuwse economie (is op allerlei vlakken verbonden met werkgelegenheid, toerisme en innovatie) en is ook belangrijk voor de identiteit van een flink deel van de Zeeuwen en Zeeland. Daarom is toekomstperspectief belangrijk voor de visserijbedrijven die vaak al generaties lang door families voortgezet worden. 

De visserijsector vormt immers een bouwsteen van de Zeeuwse economie.

Sombere toekomst

Voor het CDA staat het belang van de visserijsector niet ter discussie. Daarom is het CDA blij dat er nu een onderhandelingsakkoord ligt, al is het nog allerminst zeker dat dit door de achterbannen aangenomen zal worden. De CDA-Statenfractie heeft diverse gesprekken gevoerd met vissers die tot dezelfde conclusie komen: de toekomst is somber. Tevens maken de vissers die aanspraak willen maken op gelden uit het Transitiefonds zich zorgen. Het algemene gevoel is dat het proces te complex is om er voor in aanmerking te komen.  

Het CDA vindt het belangrijk dat Zeeland een eigen visserijsector heeft met voldoende bestaansmogelijkheden. De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen voor het College van Gedeputeerde Staten: 

  1. Heeft GS kennis genomen van het Noordzeeakkoord?
  2. In hoeverre is Provincie Zeeland betrokken geweest bij het opstellen van het Noordzeeakkoord?
  3. Hoe beoordeelt het college de impact hiervan voor de Zeeuwse belangen in de visserij en energietransitie?
  4. De vissersdorpen kennen veel familiebedrijven. Is GS het met het CDA eens dat door een gebrek aan toekomstperspectief potentiële opvolgers en mogelijk extra jongeren wegtrekken uit de provincie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.