04 augustus 2022

CDA Zeeland: Fietspad Vroonweg moet weer toegankelijk worden

Donderdag 4 augustus - SCHOUWEN DUIVELAND - Onlangs vernam CDA Zeeland dat het Vroonfietspad gesloten is vanwege veiligheidsredenen. Door grote gaten in de fietsroute, kon Staatsbosbeheer de veiligheid niet meer garanderen. Statenleden Jeffrey Oudeman, Frank Kuijpers en Anton Geluk hebben schriftelijke vragen gesteld.

CDA trots op fietsprovincie

Op dinsdag 2 augustus heeft Staatsbosbeheer om veiligheidsredenen de Vroonweg in Renesse afgesloten voor fietsers. In het fietspad, langs één van de belangrijkste toeristische routes van Schouwen-Duiveland, zijn gaten ontstaan en daardoor is het niet meer veilig. Hiswa-Recron Schouwen-Duiveland en de ondernemersverenigingen van Renesse en Burgh-Haamstede hebben inmiddels de handen ineen geslagen om het fietspad over de Vroongronden zo snel mogelijk weer open te hebben.

De CDA-Statenfractie is trots op Zeeland als dé (hoogst scorende) fietsprovincie van Nederland. De provincie Zeeland draagt daar met onder meer met het Routebureau en het Fietsnetwerk Zeeland substantieel aan bij. Daarnaast geeft de provincie Zeeland organisaties als Staatsbosbeheer subsidie om onder meer fietspaden zoals het Vroonfietspad goed te onderhouden. De CDA-Statenfractie betreurt het dat het Vroonfietspad – onderdeel van het Fietsnetwerk Zeeland – deze week van stel op sprong door Staatsbosbeheer is gesloten en vragen ons af hoe het zover heeft kunnen komen.

Kortetermijn- en langetermijnoplossing noodzakelijk

We waarderen het dat ondernemers uit Schouwen-Duiveland in actie komen om het fietspad op zo korte mogelijk termijn weer veilig toegankelijk te krijgen voor fietsers. Voor een structurele oplossing valt bijvoorbeeld te denken aan de aanleg van een betonpad. Staatsbosbeheer heeft echter aangegeven hiervoor geen geld te hebben en heeft hiervoor aangeklopt bij de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. In 2014 hebben de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland reeds mee betaald aan de verbetering van het Vroonfietspad.

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Heeft GS kennisgenomen van de recente (mediaberichten over de) sluiting van de Vroonweg voor fietsers?
  2. Is GS het met de CDA-Statenfractie eens dat de sluiting van dit pad voor fietsers – juist in het toeristisch hoogseizoen – zeer te betreuren valt en het zo snel mogelijk weer voor fietsers opengesteld zou moeten worden?
  3. Ziet GS mogelijkheden voor de provincie om bij te dragen aan een kortetermijnoplossing?
  4. Hoe beoordeelt GS het onderhoud dat vanaf 2015 t/m heden door Staatsbosbeheer aan de Vroonweg is gepleegd?
  5. Heeft Staatsbosbeheer ambtelijk en/of bestuurlijk in het afgelopen jaar de provincie geïnformeerd over de staat van de Vroonweg en een dreigende sluiting ervan (voor fietsers)?
  6. Is GS bereid om in overleg te treden met Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland om te komen tot een langetermijnoplossing?  
  7. Is bij GS bekend of er meer fietspaden die onderdeel zijn van het Fietsnetwerk Zeeland in slechte staat verkeren? Zo ja, welke onderhoudsplannen zijn er voor deze fietspaden? Zo nee, wil GS dan – in samenwerking met terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en wegbeheerders als gemeenten en Waterschap Scheldestromen – in kaart brengen of er meer fietspaden die onderdeel zijn van het Fietsnetwerk Zeeland in slechte staat verkeren?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.