25 september 2020

CDA zet zich in voor zoet water in Zeeland!

Vrijdag 25 september - STUDIO A58 - Statenlid Anton Geluk heeft namens het CDA gesproken over het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water (ZDWZ). "Het CDA heeft zich van meet af aan ingezet voor een zoetwaterplan voor Zeeland."

Het CDA is blij. Blij dat we de definitiefase vandaag afronden en nu echt gaan starten met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Het CDA heeft zich van meet af aan ingezet voor een zoetwaterplan voor Zeeland, Zoetwater is namelijk essentieel voor de Zeeuwse agrarische sector, het beheer van onze natuurgebieden en dus voor de Zeeuwse samenleving. Het nieuwe waterbeheer in dit deltaplan betekent dat we moeten gaan omdenken. Het gaat nu immers bij waterbeheer niet meer enkel en alleen om waterafvoer (zoals het vroeger altijd was) maar vooral ook om watertoevoer, water bufferen en effeciënt gebruik  van water.

Waterschap onmisbare stakeholder

Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoetwater vervullen meerdere stakeholders een belangrijke rol, zo ook het Het Waterschap Scheldestromen. Het Waterschap Scheldestromen is echter naast stakeholder ook de uitvoerder van vele projecten en maatregelen die zullen voortvloeien uit het Deltaplan Zoetwater, vooral omdat waterbeheer één van hun kerntaken is.

Het CDA is dan ook van mening dat de inbreng van het Waterschap Scheldestromen onontbeerlijk is om te komen tot het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water.

Daarom hebben we volgende vragen aan de gedeputeerde:

  • Vindt u net als het CDA dat het Waterschap samen met de provincie een trekkersrol moet vervullen in het ZDZW?
  • Hoe komt dit terug in de inzet die het Waterschap tot nu toe levert?
  • Hoe gaat u de samenwerking met het waterschap richting de uitvoering van maatregelen en projecten die voortvloeien uit het Deltaplan Zoetwater borgen?

Quick wins

In de commissie ruimte hebben we met meerdere partijen ook al aandacht gevraagd voor de zogenaamde quick wins. Het CDA stelt echter vast dat voor het realiseren hiervan  op korte termijn “heilige huisjes” en belemmeringen op o.a. het gebied van regelgeving moeten verdwijnen. Het CDA is van mening dat de provincie met het waterschap snel een zogenaamde “aanjaagteam” moet formeren dat bekijkt welke belemmeringen in de regelgeving op korte termijn opgelost kunnen worden. Daarom de volgende vragen:

  • Is de gedeputeerde bereid een aanjaagteam te formeren?
  • Zo ja  zou u dit dan op korte termijn met het waterschap op willen pakken?
  • Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.