05 maart 2019

CDA ziet Zeeland als ideale proeftuin voor openbaar vervoer van de toekomst

Maart - ZEELAND - Het openbaar vervoer in Zeeland moet en kan de komende jaren beter. Daar is het CDA van overtuigd. De partij vindt dat de provincie een proeftuin dient te worden om nieuwe vormen van publiek transport uit te proberen. Vooral vraaggericht vervoer, van deur tot deur, zoals bijvoorbeeld in gemeenten het WMO-vervoer (voor ouderen en medisch geïndiceerden) is geregeld, geldt daarbij als voorbeeld.

Het CDA Zeeland wil zich de komende jaren sterk maken voor een goed Zeeland dekkend fijnmazig vervoersnetwerk, met aansluiting op het nu al bestaande kernnetwerk, dat van de Christen-Democraten nog wel wat robuuster mag. Om dit te realiseren, zo stelt CDA Zeeland in het programma voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, moet er een nieuw systeem van georganiseerd vervoer komen, gebaseerd op slimme en nieuwe technieken. Er rijden zoveel voertuigen door de provincie, die via bijvoorbeeld slimme apps beter en vaker in te zetten zijn voor georganiseerd openbaar vervoer.

Opwaarderen

Het gebruik van het openbaar vervoer zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. De grote groep gebruikers van het kernnetwerk (scholieren en werkenden) lijkt wat te zullen gaan krimpen, terwijl ouderen en toeristen voor een groei zullen zorgen. Dat betekent dat de vraag naar de grote bussen in ochtend en middag nog verder onder druk komt te staan dan nu al het geval is, maar dat de vraag naar vervoer per buurtbus of op verzoek (haltetaxi) zal toenemen. Nu is het zo dat de halte-taxi in de optiek van het CDA met de huidige technische middelen (digitale telefonie en apps) best opgewaardeerd kan worden tot vervoer op maat. De Christen-Democraten willen echt dat in Zeeland met dit soort vervoersopties experimenten worden uitgevoerd, vandaar het proeftuinidee, waarmee mogelijk weer extra middelen kunnen worden gegenereerd bij andere overheden bovenop de 14 miljoen die nu aan het openbaar vervoer wordt uitgegeven. Ook wordt gepleit voor verdere samenwerking met gemeenten om het vervoer op maat te perfectioneren. Gemeenten hebben daarin veel ervaring met het al jaren bestaand WMO-vervoer.

En als we willen dat studenten uit Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder, dicht bij huis kunnen studeren, en daarmee beter voor een Zeeuwse toekomst behouden kunnen worden, dan is volgens het CDA een directe busverbinding naar Gent noodzakelijk. Die kan veel sneller georganiseerd worden dan een treinverbinding waar nog decennia onderzoek voor nodig is.

Lightrailnet

Het vernieuwde openbaar vervoer in Zeeland blijft aansluiten op de fastferry en het treinnet. Het CDA Zeeland blijft voorstander van het behoud van een rechtstreekse treinverbinding naar de Randstad met een frequentie van DRIE treinen per uur: tweemaal per uur een trein die op alle tussengelegen stations in Zeeland stopt en op doordeweekse dagen eenmaal per uur een intercitydienstregeling tot Amsterdam die in Zeeland enkel in Vlissingen, Middelburg en Goes stopt, wat treinreizen voor meer forenzen en toeristen aantrekkelijker maakt met instandhouding van de kleinere stations. Graag ziet het CDA daarom een intercitydienstregeling niet alleen in de spits rijdt, maar op elk uur. Op langere termijn wil het CDA de mogelijkheid verkennen om in Zeeland een volledig geautomatiseerd lightrailnetwerk te realiseren. Hier zouden de NS-treinen alleen nog maar op de stations van Vlissingen, Middelburg en Goes stoppen. De tussengelegen stations, en eventuele andere plaatsen die nu geen station hebben, worden dan met een lightrailnetwerk verbonden met deze treinstations.

Verdere toekomst

En voor nog wat verder in die toekomst - en het proeftuinidee indachtig) wil het CDA dat de ontwikkeling van nog veel snellere vormen van transport zoals de hyperloop (transportsysteem via een luchtdrukbuis, enigszins vergelijkbaar met buizenpost, voor mensen- en goederentransport) nauwlettend worden gevolgd. Zo’n vorm van openbaar vervoer zou de reistijd tussen Zeeland en de Randstad fors kunnen verlagen van 2,5 uur nu naar circa 30 minuten. Een sneller verbinding tussen Zeeland en de rest van Nederland is belangrijk, omdat dit in de toekomst de combinatie van wonen in Zeeland en werken in de Randstad aantrekkelijker zal maken en visa versa.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.