05 december 2023

De wolf bezoekt Zeeland met ernstige gevolgen: CDA stelt vragen

Dinsdag 5 december - ZEELAND - Statenleden Anton Geluk en Rinus van 't Westeinde hebben schriftelijke vragen ingediend over de berichtgeving over de wolf. Zondag 3 december verscheen een artikel van Omroep Zeeland[1] over een mogelijke wolf op Tholen. In de buurt van Sint-Maartensdijk is het dier gesignaleerd en het heeft ook schapen aangevallen. In ieder geval één schaap heeft dat niet overleefd. De eigenaar  ontdekte het schaap in de wei en heeft het meegenomen, waarna een veearts het een spuitje heeft gegeven. Twee schapenhouders hebben ook gemeld dat hun schapen zijn doodgebeten[2].

BIJ12, de organisatie die meldingen over wolven en dode schapen beheert, heeft één melding ontvangen en zal DNA-onderzoek uitvoeren om te bevestigen of het echt om een wolf gaat.

Volgens de eigenaar, Pot, wijst echter alles erop dat het om een wolf gaat. Er zijn zaterdag 2 december ook meldingen geweest van een wolf in Steenbergen en Heijningen, West-Brabant, waar eveneens schapen zijn doodgebeten[3]. In maart 2022 kwamen er berichten van Zuid-Beveland: de wolf was gezien in ’s-Gravenpolder, Hoedekenskerke, Ellewoutsdijk en Rilland. Eerder, in december 2021, dook het dier op Schouwen-Duiveland op, in Bruinisse, Oosterland, Ouwerkerk en Scharendijke..

De problematiek rond de wolf wordt steeds ernstiger en daarom wil het CDA regulering van de wolf, aanpassing van de beschermde status en nieuwe maatregelen. In 2018 heeft de wolf zijn herintrede gedaan in Nederland. Waar de wolven eerst nog in grotere natuurgebieden in Duitsland en midden Europa bleven, zwerven zij nu in veel provincies in Nederland rond. De gevolgen hiervan zijn merkbaar op het platteland waar de wolven vooral veel schapen hebben doodgebeten en veiligheidsmaatregelen die veehouders treffen geen nut lijken te hebben. Het incident op Tholen waar mogelijk een wolf schade heeft aangericht, is hier een voorbeeld van.

De Europese Commissie heeft recent nieuwe stappen ondernomen om de problemen rondom de terugkeer van de wolf in verschillende Europese regio's aan te pakken[4]. De Commissie heeft een oproep gedaan aan  alle betrokken partijen waaronder lokale overheden. Op basis van de verzamelde gegevens neemt de Commissie een besluit over een voorstel om, waar nodig, de beschermingsstatus van de wolf binnen de EU te wijzigen.

Daarom stelt de CDA-Statenfractie Zeeland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Is het college op de hoogte van bovengenoemd nieuwsbericht van 3 december?
  2. Heeft het college voor 22 november dit jaar data aangeleverd over de wolvenpopulatie en zijn impact op Zeeland?
  3. Kan het college inzicht geven in de huidige status van het handelingsperpectief voor Zeeland dat op dit moment opgesteld wordt door de wolvencommissie?

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt over de wolf: "De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio's is een reëel gevaar geworden voor het  vee en mogelijk ook voor mensen. Ik dring er bij de lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen. De huidige EU-wetgeving stelt hen hiertoe al in staat."

  1. In hoeverre is de provincie betrokken bij de verzameling en verstrekking van gegevens over de wolvenpopulatie en de impact ervan in Zeeland? Wordt er actief gehoor gegeven aan  de oproep van de Europese Commissie om data aan te leveren?

Er is EU-geld beschikbaar voor het nemen van maatregelen. Eurocommissarissen Sinkevičius (Milieu) en Wojciechowski (Landbouw) specificeerden dit 2021 middels een brief naar de ministers van Landbouw van de lidstaten.

  1. Heeft de provincie Zeeland gebruikgemaakt van EU-fondsen, zoals aangegeven door Eurocommissarissen Sinkevičius en Wojciechowski in 2021, om maatregelen te nemen ter bescherming tegen wolvenaanvallen? Zo ja, welke specifieke initiatieven zijn gefinancierd?
  2. Kunt u informatie verstrekken over eventuele toekomstige maatregelen of plannen die de provincie van plan is te nemen met betrekking tot de bescherming van vee tegen mogelijke wolf gerelateerde schade?
  3. Kan het college Provinciale Staten op de hoogte brengen van eventuele verdere stappen die het college van GS van plan zijn te ondernemen om de beschermingsstatus van wolven te verlagen? Het CDA is op de hoogte van de eerdere mededeling van de minister, zoals vermeld in de laatste brief, waarin werd aangegeven dat er geen verdere actie zou worden ondernomen. Desondanks zijn wij benieuwd of GS overwegen om de motie met betrekking tot de beschermingsstatus opnieuw onder de aandacht te brengen, ondanks het standpunt van de minister.

 

[1] https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/16092508/mogelijk-wolf-op-tholen-minstens-een-schaap-gedood

[2] www.omroepzeeland.nl/nieuws/16096285/wolf-lijkt-voor-tweede-keer-toe-te-slaan-op-tholen

[3] https://www.pzc.nl/tholen/de-wolf-lijkt-terug-te-zijn-in-zeeland-loopt-80-kilometer-per-nacht-en-gaat-zwemmend-het-kanaal-over~a646b80d/

[4] https://netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/wolven-commissie-roept-lokale-overheden-op-om-bestaande-uitzonderingen-ten-volle-te-gebruiken-2023-09-04_nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.