06 november 2020

De Zanddijk: de beste keuze voor een toekomstbestendige ontsluiting

Vrijdag 6 november - MIDDELBURG - Voor het eerst sinds lange tijd vindt de Statenvergadering weer plaats in de Statenzaal in het Statencomplex. Er zijn diverse schermen opgezet, looproutes vastgelegd en het dragen van mondkapjes is verplicht. Allereest is het agendapunt met betrekking tot de Zanddijk behandeld. Het CDA heeft in de persoon van Frank Kuijpers een bijdrage geleverd.

Tracé Zanddijk

Voor ons ligt het voorstel om een keuze te maken voor een tracé inzake de Zanddijk. De afgelopen periode zijn we steeds bezig geweest met het afpellen van de verschillende varianten. Welke variant is de beste keuze om voor een toekomstbestendige ontsluiting van Yerseke te zorgen? En dat in combinatie met eventuele koppelkansen voor de omgeving.

Het afgelopen jaar is er veel inspraak geweest wat soms gepaard ging met veel emoties. Begrijpelijk als er in je buurt veranderingen gaan plaats vinden: velen van ons zullen er wel eens mee geconfronteerd zijn. Zelf heb ik een bedrijfsverplaatsing uit een dorp en verschillende ruilverkavelingen meegemaakt. Vooraf zie je daar als een berg tegenop, achteraf zeg ik: het is heel goed geweest. Wij als volksvertegenwoordigers hebben als taak om te luisteren naar de argumenten van belanghebbenden, maar hebben we ook de taak de ratio eruit te filteren. 

Varianten

Er lagen/liggen vier varianten voor rood, groen, bruin en roze/zwart. Allen met het zelfde wegprofiel, waarmee voldaan wordt aan alle normen die gelden. De bruine variant voldoet dus, maar valt af door weerstand van de inwoners van Kaasgat, wat wordt gesteund door de gemeente Reimerswaal. De groene variant is duurder maar zorgt weer voor overlast bij de inwoners van Kruiningen. Tevens vervalt dan de afslag 33 wat weer lastig is voor het vrachtverkeer uit Wemeldinge. Voor de doorstroming bij de Vlaketunnel is dit wel positief. Ook komt er een extra spoorwegovergang bij, maar ProRail en het Rijk willen hier niet aan meebetalen. En tot slot heeft deze variant natuurlijk ook meer impact op de omgeving dan de zwart/roze variant. De rode variant is 21 miljoen duurder en wordt omarmd door een gedeelte van het bedrijfsleven. Daarnaast gaat deze variant dwars door het landschap. 

Het Rijk is glashelder. Nu niet, dan niet en nooit niet gaan we bijdragen.

Er zijn meerdere afwegingen waarom deze wat het CDA betreft afvallen:

1. Als we rood kiezen, zijn we dus duurder uit. De vraag is: hebben we die middelen? En wat heeft dit voor effect op andere infraknelpunten in Zeeland.

2. Steeds is gezegd: er zijn mee koppelkansen. Maar dan moeten de partijen die daar van profiteren wel meedoen. Het Rijk is glashelder. Nu niet, dan niet en nooit niet gaan we bijdragen. Dat is een heel serieus signaal

3. Prorail zit niet te wachten op een extra spoorwegovergang. Dus dat zou betekenen dat een aantal andere weg moeten. En, heel belangrijk, de overweg bij de Zanddijk, die echt niet even veilig is altijd, blijft bestaan.

4. Weliswaar levert Reimerswaal een goede bijdrage bij de roze zwarte variant. Maar, even 10 miljoen extra, hoe denkt Reimerswaal dat te gaan doen? Mag dat van een gemeente gevraagd worden überhaupt?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.