03 november 2017

Herijking aandeelhoudersstrategie PZEM: noodzakelijk voor het houden van keuzemogelijkheden

Collega Hannie Kool haalde begin dit jaar – bij de behandeling van de verkoop van Delta Retail – aan dat aandeelhouders ten aanzien van de resterende bedrijfsonderdelen moeten toezien dat het vale paard, de resterende onderdelen PZEM en DNWG, weer worden omgevormd tot een goed Zeeuws werkpaard. In juni dit jaar is er vervolgens gesproken over de verkoop van DNWG, waarbij collega Kool de metafoor gebruikte van het Zeeuwse meisje dat wordt uitgekleed.

In casu het voorstel PZEM hebben de ouders van het uitgeklede Zeeuwse meisje moeten constateren dat haar vale paard is afgeschreven en stellen voor deze naar de slager te brengen. Dit in de hoop dat de beste stukken vlees uiteindelijk nog wat kunnen opbrengen. Geen leuke beslissing, maar wel een noodzakelijke en verstandige.

Met de herijking van de aandeelhouderstrategie wordt er gehoor gegeven aan de wensen van Provinciale Staten om, gegeven de situatie waarin PZEM zich nu bevindt, in ieder geval keuzemogelijkheden te geven. Het CDA kan zich goed vinden in het voorstel waarin met name wordt ingezet op aandeelhouderswaarde optimalisatie, behoud van Evides in publieke handen en het houden van regie over eventuele resterende financiële middelen na afronding van de volledige herstructurering.

Een zorgenkindje en voorname reden voor de herstructurering blijft de kerncentrale. Gedeputeerde Schönknecht heeft in de commissie aangegeven dit dossier weer stevig onder de aandacht te brengen van het nieuwe kabinet. Het CDA hoopt – zoals vaker aangegeven – van harte dat dit alsnog leidt tot de noodzakelijke steun van het Rijk.

Het CDA kijkt uit naar de informatiebijeenkomsten later deze maand en april volgend jaar over het herstructureringstraject en blijven het dossier met veel interesse volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.