09 oktober 2020

Karin van den Broeke stelt vragen over verkeersveiligheid: "Het CDA hecht waarde aan een goede oplossing voor landbouwers!"

Vrijdag 9 oktober - MIDDELBURG - Statenlid Karin van den Broeke heeft tijdens de commissie economie vragen gesteld over de verkeersveiligheid.

In de begroting 2021 zullen de Staten volgende maand kunnen spreken over de Midden Zeeland route, N256. Conform het coalitieakkoord wordt er gewerkt aan een betaalbare oplossing voor de N256, gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Een projectorganisatie is ingericht met als doel eind 2021 of begin 2022 een tracévariant ter besluitvorming voor verdere uitwerking aan PS voor te leggen. Het voorstel wordt ontwikkeld in samenwerking met diverse stakeholders en met name de betrokken gemeenten.

Eerder stelden we als CDA-fractie schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op korte termijn. Daarop heeft GS geantwoord dat tijdelijke maatregelen getroffen zouden worden. Enkele van die maatregelen heeft het CDA ook waargenomen. Heel fijn dat die gerealiseerd zijn. Voor 2021 wordt echter al gesproken over een Landbouwweg Zandkreeksluis. Als ik het goed begrepen heb, verloopt het overleg over de landbouwweg wat moeizaam.

Verloopt dit traject zodanig dat de Staten dit goed mee kunnen nemen in november bij de begroting?

Het CDA hecht aan - een goede oplossing voor landbouwers, wat dat betreft alle steun voor het al eerder leggen van een landbouwweg.Tegelijkertijd ook wel aan veiligheid voor fietsers. Bovendien zou het CDA niet willen dat er nu beslissingen genomen worden die straks de keuze uit verschillende scenario’s onomkeerbaar beïnvloeden.

Kan de gedeputeerde melden hoe dit overleg loopt en of hij het eens is met deze criteria?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.