12 september 2018

Lijsttrekkers CDA voor WS en PS bekend!

Het CDA Zeeland heeft 11 september 2018 besloten om Jo-Annes de Bat te benoemen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. In diezelfde vergadering is Denis Steijaert benoemd als lijsttrekker voor de verkiezingen van waterschap Scheldestromen.

Jo-Annes de Bat is in 2015 voor het eerst als gedeputeerde benoemd. Daarvoor was hij 5 jaar wethouder van de gemeente Goes. Binnen Gedeputeerde Staten is hij verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles economie, financiën, landbouw, platteland en visserij. Het Algemeen Bestuur  van het CDA heeft unaniem haar vertrouwen in Jo-Annes de Bat uitgesproken.

”Jo-Annes heeft onder andere op de terreinen waar de provincie zorgelijke tijden tegemoet ging (financieel en economisch gebied) uitstekend werk geleverd tijdens zijn huidige zittingsperiode. Wij verwachten dat hij vanuit het CDA de beste kandidaat is om onze lijst te trekken én de beste kandidaat om deel te nemen aan het volgende college van Gedeputeerde Staten," Aldus Victor Slenter, voorzitter CDA Zeeland.

Met Denis Steijaert kiest het CDA bestuur voor een stuk ervaring en continuïteit. Hij begint straks aan zijn derde periode als waterschapbestuurder in waterschap Scheldestromen. Daarvoor is Denis onder andere bestuurslid geweest van de gemeenteraad in Hulst en voorgangers van waterschap Scheldestromen. Ook hij is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en daarnaast grondzaken. Het Algemeen Bestuur heeft ook Denis unaniem benoemd.

“Met Denis bieden wij aan de Zeeuwse bevolking en het waterschap een stuk herkenbaarheid en continuïteit aan. Hij is solide, deskundig en bekwaam. Hij heeft tijdens de vorige verkiezingen de fractie van 3 naar 4 zetels gebracht. Wij zijn blij met zulke gedreven personen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.