Drukte op het fietsvoetveer Vlissingen Breskens
07 december 2018

Maidenspeech Frank Kuijpers over de WSF

Vrijdag 7 december - MIDDELBURG - Gedurende de Statenvergadering van vrijdag 7 december 2018 leverde Statenlid Frank Kuijpers voor het eerst een bijdrage. Dit stuk behoorde tot het agendapunt over de Westerschelde Ferry.

De Westerschelde Ferry’s zijn nu ongeveer 15 jaar oud. Net als een kind dat volwassen wordt - tijd om als Provinciale Staten een jong volwassene los te laten. We moeten als Staten niet meer op elk detail radiografisch willen blijven bijsturen. Je geeft een jong volwassene nog wat geld mee maar daarna moet zij zelfstandig kunnen functioneren. Wat voorop staat voor de CDA-fractie is dat er een toekomstbestendige Ferry blijft varen tussen beide oevers van de zeearm.

Nu de inhoud van de verschillende voorstellen.

Wat betreft de aanbevelingen van de rekenkamer over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding en exploitatie van de veerdienst Vlissingen-Breskens zijn we tevreden dat GS de conclusies overneemt. Het is goed dat een extern bureau eventuele verbeteringen aangeeft.

We hebben kennisgenomen van het onderzoek van Royal Hasskoning. De CDA-fractie kan er mee leven dat we minimaal tot 2024 blijven varen met de huidige boten. Het zou kapitaalvernietiging zijn om nu afstand te nemen van de boten. Oké ze zijn duur in exploitatie maar ze varen altijd. Als je al in nieuwe vaartuigen investeert zullen het er altijd twee moeten zijn. Afgelopen maandag hebben we als fractie een bezoek gebracht aan het loodswezen. Daar zijn ze laaiend enthousiast over de stabiliteit van hun swath schepen. En ja, de exploitatie kost ook daar geld.

Met de huidige dienstregeling van om het uur in het laagseizoen en om het half uur in het hoogseizoen zijn we akkoord. Lestijden voor het middelbaar en hoger onderwijs zijn immers inmiddels aangepast.

Een extra impuls van maximaal  €50.000 per jaar lijkt ons billijk. We kunnen niet elke commissie Economie vergaderen dat er een tekort is. Als GS ons via de gebruikelijke afspraken goed informeert, dan kunnen we als PS op gepaste afstand, maar met veel interesse de voortgang volgen.

Natuurlijk heeft ook de directie een verantwoordelijkheid om extra inkomsten te generen. 170.000 € Zij willen de overtocht aantrekkelijk maken. Maar dat biedt ruimte voor tariefdifferentiatie. Hoger voor de toeristen in het hoogseizoen, lager in het laagseizoen. Over de hoogte van de tarieven hebben we als Staten niets te zeggen dat is aan de wijsheid van de directie. We sturen immers niet meer radiografisch bij. Maar een hoger entreekaartje om het mooie Zeeuws-Vlaanderen te bezoeken in het hoogseizoen is billijk. De inwoners van Zeeland zouden vaker de overtocht moeten wagen voor een bezoek aan het Zeeuws Maritiem museum in Vlissingen of om verse zeevruchten te halen uit Breskens. Alleen de overtocht is al een beleving om tussen de enorme containerschepen. Voor hen is de gratis aanschaf van de B-Tag ideaal om met flinke korting te varen. Extra reclame maken voor de B-tag laten we graag over aan het management.

Goed dat u scholieren tussen 11 en 16 niet geheel gratis vervoerd. Het stimuleren van verdere weglek van scholieren van het Zwincollege, dient te worden voorkomen. We investeren immers miljoenen in het behouden van uitmuntend voorgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Als de WSF B.V. beter functioneert qua management onder de paraplu van de NV Westerschelde tunnel is dat een onderzoek waard. Kapitaal stromen dienen wel los van elkaar te staan. Geen tolopbrengsten naar de WSF B.V.. En ook in het droomscenario geen winsten van de WSF B.V. naar de NV Westerschelde. De WSF B.V. moet klaar gestoomd worden om in concessie te worden uitgegeven aan een particulierbedrijf. Bij het loslaten van een jong volwassene met de bijbehorende financiën willen wij wel dat er goed toezicht wordt gehouden door GS en dat geldmiddelen doelmatig worden besteed. Periodiek willen de Staten graag op de hoogte worden gehouden.

Hopelijk komt er met dit statenvoorstel ook rust voor het uitstekend personeel zodat ze maximaal presteren en trots kunnen zijn op hun boten dat levend cultureel erfgoed is.

Tot slot nog een vraag  voordat we gedeeltelijk loslaten.

Is bij Connexion de data van studenten met een ov-jaarkaart bekend die met een fiets of brommer van het veer gebruik maken en kunt u daarmee vervolgstappen maken?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.