29 september 2023

Meld u aan voor de klankbordgroep over de omgevingsvisie!

Meld u aan voor de klankbordgroep!

Zeeland is een mooie provincie om te wonen, werken en te recreëren. Het CDA wil dit ook zo houden en verder verstevigen (verkiezingsprogramma!). De komende periode staat een herziening van de Omgevingsvisie voor de provincie Zeeland op de agenda van de Statenleden.

“CDA Zeeland vindt een aantal zaken belangrijk: het tegengaan van leegstand op het platteland, natuur clusteren en het investeren in fiets- en wandelpaden en veel leuke bezoekplekjes (al dan niet privaat ontwikkeld).”

Het CDA vindt het belangrijk om voorafgaand aan deze herziening te vernemen hoe de inwoners van Zeeland denken over de gebiedsontwikkeling. Denkt u hierbij onder meer aan huisvesting, bedrijven, natuur, landbouw en recreatie. Hier tussen moet een goede balans aanwezig blijven.

“Het gaat erom dat toerisme positief bijdraagt aan de omgeving en de samenleving, dat de vrijetijdssector toekomstbestendig is en dat voor zowel inwoner als toerist de beleving optimaal is.”

Maar ook het klimaat en duurzaamheid spelen een grote rol.

“CDA Zeeland staat voor rentmeesterschap: dit betekent dat wij de verplichting hebben om onze leefomgeving een stukje mooier en beter door te geven aan de generaties na ons.”

Als voormalig wethouder (12 jaar gemeente Sluis), met o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en recreatie- en toerisme in de portefeuille, wil ik zelf graag hier een bijdrage aan leveren.

Door de deelname aan een Klankbordgroep, willen wij u uitnodigen om over de inrichting van de provincie Zeeland van gedachten willen wisselen. U kunt daar een goede bijdrage aan leveren.

U kunt zich hiervoor aanmelden via [email protected]. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 14 november 2023 om 19.30 uur op het Provinciehuis te Middelburg.

Hartelijke groet,

Peter Ploegaert
Voorzitter klankbordgroep

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.